English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Jobba hos oss

En hållbar arbetsplats

På Akademiska Hus är våra medarbetares utveckling och välbefinnande kärnan i vår verksamhet. Genom att främja kompetensutveckling, mångfald och hållbarhet skapar vi en inspirerande och inkluderande arbetsmiljö där alla kan växa och trivas.

Tillsammans med universitet och högskolor vill vi stärka Sverige som kunskapsnation. Det gör vi genom att bygga, utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning och innovation. För att lyckas med det behöver vi en bred kompetens inom allt från förvaltning till strategisk fastighetsutveckling. 

Kompetensutveckling

Att skapa framtidens kunskapsmiljöer kräver spetskompetens och förmåga att i nära samarbete med våra kunder ta utvecklingsidéer från projektering till färdig byggnation. Vi satsar mycket på utbildning och utveckling, har en intern utbildningsportal och en vision att vara en förebild i branschen när det gäller kompetensutveckling.

Våra utbildningar är ofta rollbaserade och skräddarsydda för vår verksamhet, med både lärarledda utbildningar och e-learning. En stor del av utbildningarna hålls av våra egna medarbetare.

Förutom utbildningar och kurser har vi företagsgemensamma aktiviteter varje år och många arbetsgrupper har teamdagar. Vi växer med våra medarbetare och därför är det extra viktigt för oss att satsa på kompetensutveckling.

Mångfald

Akademiska Hus har sedan flera år haft internationella principer och ramverk som Global Compact och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter som utgångspunkt i verksamheten. Alla människors lika värde är en grundläggande rättighet och vi strävar efter att upprätthålla en arbetsmiljö som bygger på ömsesidig respekt, där alla ges lika möjligheter oavsett kön, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. I vår likabehandlingsplan ingår att arbeta för en ökad etnisk mångfald och vid varje rekryteringstillfälle vägs detta in som en viktig faktor.

Hållbarhet

Som statligt ägt bolag har vi ett särskilt ansvar att bedriva vår verksamhet på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Sedan bolaget bildades har vi arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor. Tidigare fokuserade vi huvudsakligen på miljöfrågor, men nu omfattar hållbarhetsarbetet mycket mer. Ett av våra viktigaste sociala hållbarhetsmål är att verka för en olycksfri arbetsplats. För att stötta medarbetarna har vi arbetat fram en uppförandekod och en inköpspolicy som tillsammans med vår hållbarhetspolicy ska göra det enkelt att arbeta med alla aspekter av hållbarhet.

Läs mer om vår syn på hållbarhet

Hälsa och friskvård

En god hälsa och välbefinnande är avgörande för att både individ och bolag ska kunna uppfylla sina uppdrag och nå sina mål. På Akademiska Hus arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska må bra. Vi är medvetna om de hälsoutmaningar som finns i samhället, där psykisk ohälsa ökar och fysiska indikatorer som högt blodtryck, höga blodfetter, högt blodsocker och övervikt behöver adresseras.

För att hjälpa våra medarbetare till ett aktivt och balanserat liv erbjuder vi en rad förmåner och aktiviteter som passar alla. Grunden i vårt hälsoprogram är ett friskvårdsbidrag på 4500 kr per år. Utöver detta erbjuder vi massage på kontoret, mental träning, lokala hälsoinspiratörer, aktivitetsutmaningar, möjlighet att leasa förmånscykel, deltagande i motionslopp med mera.

Sjukvårdsförsäkringar och mediciner

Som anställd i Akademiska Hus har du möjlighet att teckna en förmånlig sjukvårdsförsäkring. Vi ersätter dessutom utlägg för offentligt finansierad läkarvård och receptbelagda mediciner som ingår i högkostnadsskyddet. Med jämna mellanrum erbjuds våra medarbetare även en hälsoundersökning.

Flexibilitet

Om du är nybliven förälder och ska vara föräldraledig betalar Akademiska Hus i vissa fall ett föräldraledighetstillägg på 10 procent av din lön. Det innebär att du som föräldraledig har möjlighet att få upp till 90 procent av din vanliga lön. Vi har även något som kallas avtalsdagar. Som heltidsanställd får du utöver dina semesterdagar ytterligare sex dagar att ta ut som ledighet varje kalenderår. Jobbar du deltid räknas antalet dagar ut i proportion till arbetstiden.

Volontärarbete

Vi vill möjliggöra för engagerade medarbetare att bidra till en bättre tillvaro för människor i utsatta situationer. Därför erbjuder vi alla medarbetare möjlighet till volontärarbete med betald permission. Volontärarbete på arbetstid är en förmån för våra medarbetare som vill ta socialt ansvar och är samtidigt en del av vårt sociala hållbarhetsarbete.