English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

För leverantörer

Vi är en upphandlande myndighet

Akademiska Hus är en upphandlande myndighet och lyder under Lagen om offentlig upphandling. Detta för att tillgodose verksamhetens behov med rätt kvalitet, främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar försörjning samt säkra affärsmässighet och konkurrenskraftig kostnadsnivå.

 I Akademiska Hus upphandlingskalender kan ni ta del av våra planerade upphandlingar. Ni hittar den i länklistan på denna sida. 

Aktuella upphandlingar

Hur vi jobbar

Inköpsfunktionen ansvarar för att utifrån verksamhetens behov och gemensamma inköpsstrategier, upphandla kontrakt och ramavtal inom byggentreprenader, varor och tjänster samt att förvalta avtalen under hela kontraktstiden. Beställningar och avrop görs direkt av beställare i verksamheten.

Exempel på övergripande avtalsområden inom Akademiska Hus:

  • Byggservice
  • Installation
  • Tekniska konsulter
  • Entreprenader
  • IT
  • HR-tjänster
  • Markservice

Hur och var vi annonserar

Akademiska Hus annonserar pågående upphandlingar i Visma TendSigns upphandlingsverktyg som i sin tur publiceras i Visma Opics databas. Upphandlingar över tröskelvärdet återfinns även i den elektroniska europeiska databasen TED. Genom att följa länken ”publicerade upphandlingar” kan du läsa mer om våra pågående upphandlingar på Akademiska Hus.

Vi upphandlar etiskt och affärsmässigt

En god etik ska genomsyra alla våra affärsrelationer, där våra kunder och kundernas kunder står i centrum. Vi ställer krav på våra leverantörer och samarbetspartners kring hållbart företagande. Kraven omfattar miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter samt antikorruption och specificeras i styrande dokument för inköp.

Har du redan ramavtal hos oss eller vill bli leverantör

Är du leverantör och vill komma i kontakt med centrala inköpsfunktionen är du välkommen att ställa frågor av mer generell karaktär. Mejla gärna till inkop@akademiskahus.se, eller kontakta växeln för hänvisning till rätt person.

För information om de enskilda upphandlingarna hänvisar vi dock till den enskilda upphandlaren genom upphandlingsverktyget TendSign. Vill du veta mer om offentlig upphandling och den generella upphandlingsprocessen går det att läsa mer om detta på Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets webbplatser.