English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

För leverantörer

Faktura till Akademiska Hus

Akademiska Hus tar endast emot elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket. Observera att PDF inte räknas som en elektronisk faktura.

Organisationsnummer

Akademiska Hus organisationsnummer är: 556459-9156.

E-faktura

Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:5564599156

Betalningstid

För alla leverantörer tillämpar vi 30 dagars betalningstid för att vi ska hinna hantera och betala fakturorna i tid.

Referens och inköpsordernummer på faktura

Akademiska Hus referens är beställarens användarid , 4-5 bokstäver + 1 siffra exempel ABCD2 (utan mellanrum). Referensen ska placeras i fältet "Referens" på fakturan.

När fakturering sker till följd av en beställning/inköpsorder så ska Akademiska Hus inköpsordernummer (börjar på 9) placeras i fältet som heter "Kundens ordernummer" på fakturan. Ingen ytterligare text ska skrivas i det fältet.’’

Taggar för att få referenser i rätt fält

PEPPOL BIS Billing 3.0
Referens
<Invoice><cbc:BuyerReference>
Kundens inköpsordernummer
<Invoice><cac:OrderReference><cbc:ID>

Leverantörsfakturaportal

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni registrera fakturan manuellt i vår Leverantörsfakturaportal som tillhandahålls av Qvalia. Tjänsten är gratis.

Fakturafrågor

Vid fakturafrågor kontakta ror.reskontra@akademiskahus.se
Eventuella betalningspåminnelser mailas även till denna adress.

Periodiska fakturor

För att Akademiska Hus ska kunna sätta upp periodisk faktura för tjänst/produkt som faktureras periodiskt såsom till exempel el, vatten och abonnemang krävs att specifika faktureringsobjekt kan skickas med i fakturorna.

Nedanstående taggar behöver finnas med på fakturorna för att uppsättning mot periodisk faktura ska kunna ske.

PEPPOL BIS Billing 3.0
<cac:ContractDocumentReference>
<cbc:ID>Avtals-id</cbc:ID>
</cac:ContractDocumentReference>
<cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>Objekt-id</cbc:ID>
<cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:AdditionalDocumentReference>

Läs mer