Nyinvigning av Chalmers Kraftcentral

Rum för lärande

» Det fina med Teaching Lab är att vi får se salarna som prototyper som kan omdesignas i samarbete med användarna. «

Marie Leijon,
Universitetslektor, Malmö universitet

Informella och formella lärandemiljöer på lärosäten kan med små medel utvecklas. Det är Marie Leijon, universitetslektor, och Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap vid Malmö universitet övertygade om. I Malmö lyckades man via samarbete och deltagarorienterad design skapa ett flexibelt Teaching Lab.

Läs mer om Cookies