Satsningen på life science fortsätter

Framtidens campus

» Det är såklart en utmaning med så stora förändringar parallellt och Akademiska Hus spelar en viktig roll. Det är inte alla lärosäten som får den här möjligheten. «

Eva Wiberg,
Rektor vid Göteborgs universitet

Eva Wiberg har varit rektor vid Göteborgs universitet sedan 2017 och innan dess var hon prorektor vid Lunds universitet. Hon är född i Malmö och uppvuxen delvis i Rom, vilket också präglat hennes akademiska karriär som professor i italienska. Hennes flytt från Lund till Göteborg gav förutom nya arbetsuppgifter också chans till att upptäcka en ny stad.