Housewarming för nyinflyttade studenter

Rum för lärande

» Vi behöver fler relaxytor i våra inlärningsmiljöer! «

Katarina Gospic,
Läkare (M.D.), forskare (Ph.D.) och fysiolog (M.Sc.)

Aha undersöker betydelsen av rummets utformning för bättre lärande.

Läs mer om Cookies