A Working Lab i Göteborg uppnår Guld

Framtidens campus

» Vi märker en tydlig efterfrågan av andra typer av miljöer och att studenterna behöver mer plats för att arbeta självständigt. «

Stefan Bengtsson,
Rektor vid Chalmers tekniska högskola

Området lärandemiljöer är inne i en spännande fas. Pedagogiska metoder som utgår från mer flexibla klassrum med digitalt stöd vinner mark internationellt och Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers, vill att hans lärosäte ska haka på den trenden.