Till navigation Till innehåll (s)

Vårt arbetsplatskoncept

På Akademiska Hus vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett modernt arbetsliv och en engagerande medarbetarupplevelse. Genom vårt arbetsplatskoncept lär vi oss själva mer om vad det innebär så att vi kan gå före och visa vägen. I samverkan med våra kunder och partners vill genom våra arbetsplatser inspirera till att tänka nytt.

A-Working-Lab,-Chalmers,-14-1000px.jpg

Vi är övertygade om att framtidens arbetsliv förutsätter en högre grad av flexibilitet när det gäller var, när och hur vi arbetar och arbetsplatskonceptet vägleder oss mot en effektiv och attraktiv kunskapsmiljö. Konceptet innefattar våra fysiska arbetsplatser och kontor, våra digitala arbetsmiljöer och verktyg samt vårt arbetssätt och vår kultur.

Genom konceptet får vi en gemensam plattform för dialog och stöd för att kunna driva förändring och utveckling. För oss på Akademiska hus är tillit och inkludering nyckelord i allt vi gör. Vår arbetsplats ska alltid vara en plats där man vill vara vare sig arbetet genomförs på plats eller på distans.

Delarna visar vägen

Arbetsplatskonceptet bygger på sju riktmärken som ska vägleda oss i hur vi skapar en effektiv och attraktiv miljö för våra medarbetare.

 

  • Kvalitativt lärande: Vi tar ansvar för vårt eget lärande och bidrar till att sprida erfarenheter och lära av varandra, i och utanför organisationen.

  • Effektivt och tillgängligt: Våra arbetsplatser ska vara ett ställe där man vill vara. Man ska alltid kunna välja en typ av arbetsplats som på bästa sätt stödjer de arbetsuppgifter som ska utföras, oavsett behov.

  • Smarta möten: Vi tror på mötet mellan samhälle, näringsliv och akademi och vi tror på mötet mellan människor. Vi eftersträvar en värdeskapande möteskultur där vi möts och samverkar på olika sätt och i varierande miljöer, både fysiska och digitala.

  • Digitalt: En bra digital arbetsmiljö är en självklarhet. Vi använder smart teknik för att utveckla och effektivisera våra arbetssätt. En viktig del i det är att det är enkelt att dela all information oberoende av tid, plats och utrustning.

  • Mobilt: Alla ska kunna arbeta var, när och hur det passar var och en och uppgiften bäst. Vi är mobila för att alltid kunna vara där det händer, för att lösa en uppgift på plats hos våra kunder/fastigheter och för att enkelt kunna mötas och samverka.

  • Hållbart och hälsosamt: Med hållbart och hälsosamt menar vi både hur vi utformar våra arbetsplatser och vi som arbetar där. Det innefattar alltifrån hållbara materialval till god ergonomi, en bra arbetsmiljö och ett gott välkomnande för medarbetare och besökare.

  • Innovativ förebild: På vårt kontor vill vi leva som vi lär. Vår kultur präglas av stor acceptans där vi är nytänkande, nyfikna och vågar pröva nya lösningar.