English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Om oss

Vår syn på hållbarhet


Våra fyra hållbarhetsdimensioner

Vi förvaltar och utvecklar hållbara campus i världsklass. Våra fyra hållbarhetsdimensioner är ekologisk, social, ekonomisk och kulturell hållbarhet och vårt hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi involverar våra kunder i hållbarhetsarbetet för att tillsammans skapa hållbara och attraktiva campus som står sig över tid.

Ekologisk hållbarhet

Vi är en del av ett ekosystem med begränsade resurser och gör vad vi kan för att minska klimatförändringarna.

Detta möter vi genom målet att bli klimatneutrala år 2035 i hela värdekedjan och vårt mål att minska mängden levererad energi med 50 procent mellan 2000 och 2025.

Vi satsar på energiefftektiva campus med solenergi och vill bidra till en fossilfri omställning av samhället. Vi minskar vår nybyggnation och utvecklar i första hand de befintliga byggnader vi redan har på campus. Nya byggnader och större ombyggnationer certifieras med Miljöbyggnad.

Ekologisk hållbarhet innefattar också att vi förbättrar biodiversitet på campus och att vi minska vår negativa påverkan på biodiversitet i hela värdekedjan. 

Social hållbarhet

Social hållbarhet för oss omfattar levande campus som främjar sociala interaktioner och där alla känner sig välkomna. Det handlar också om att arbeta med en hållbar leverantörskedja med rätt krav och uppföljning i våra projekt.

Vi ska vara ett jämställt bolag och strävar alltid efter hälsosamma medarbetare och noll arbetsplatsolyckor.

Ekonomisk hållbarhet

Vi använder våra resurser effektivt, framtidssäkrar våra fastigheter och verkar för att vår affär är långsiktig och hållbar.   

Ekonomisk hållbarhet handlar om att både vara hållbar och lönsam över tid. Vi framtidssäkrar våra campus mot ett förändrat klimat och arbetar för att öka antalet byggnader som definieras som hållbara enligt EU-taxonomin.

För att ta vara på våra resurser arbetar vi till exempel för att öka nyttjandegraden av våra lokaler, minskar vår vattenanvändning och har påbörjat en cirkulär omställning av hela vår verksamhet. För att lyckas arbetar vi datadrivet med lokaloptimering och följer fyrstegsprincipen för att minska mängden nya material.

Kulturell hållbarhet

Vi vårdar våra historiska campusmiljöer och gör dem mer attraktiva och inspirerande med gestaltning och konst. 

Kulturell hållbarhet kan konkret handla om att vi som fastighetsägare vårdar och utvecklar våra historiska och kulturella  byggnader och campus för framtida generationer.

Det handlar också om att vi i samverkan med våra kunder utvecklar en god platsidentitet på våra campusområden, vilket bland annat innefattar frågor om att förvalta befintlig och installera ny konst.  

Vi blir mer cirkulära som fastighetsägare

Att bygga hus är en klimatintensiv verksamhet. I alla fall kan det vara det. Som fastighetsägare försöker vi nu hitta mer cirkulära processer för att minska vårt klimatvatryck. Vi är mitt i en hållbar omställning där vi minskar andelen nybyggnation och istället fokuserar på att utveckla och optimera det befintliga beståndet.