Till navigation Till innehåll (s)

Så ställer du dig i bostadskö till våra student- och forskarbostäder

Akademiska Hus bygger och äger studentbostäder, men det är inte vi som hyr ut lägenheterna till studenter och forskare. Vi hyr ut hela våra studentbostadshus till blockförhyrare och det är genom dem som studenter hyr bostäderna.

Blockförhyrare kan använda sig av lite olika metoder för hur bostäderna hyrs ut. Vissa använder den kommunala bostadskön, andra har egna bostadsköer. Läs på varje enskild blockförhyrares webbplats för mer information.

 

Göteborg

Språkskrapan: Det går inte att ställa sig i kö till bostäderna i Språkskrapan då samtliga bostäder kommer att blockförhyras av Göteborgs universitet för att hyras ut till utbytesstudenter och gästforskare.

 

Luleå

Polstjärnan: läs mer och ansök hos Aulis AB.

 

Lund

Lund: läs mer och ansök hos LU Accommodation.

Alnarp: läs mer och ansök hos SLU.

 

Stockholm och Solna

Frescati: läs mer och ansök hos Stockholms universitet.

KTH: läs mer och ansök hos KTH.

KI Residence Solna: läs mer och ansök hos KI Housing.

 

Uppsala

Hydra: läs mer och ansök hos Svenska studenthus