English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

Kundservice

Student- och forskarbostäder

Så ställer du dig i bostadskö

Vi bygger och äger studentbostäder, men det är inte vi som hyr ut lägenheterna till studenter och forskare. Vi hyr ut hela våra studentbostadshus till "blockförhyrare" och det är genom dem som studenter sedan hyr bostäderna. Här hittar du vägar till de bostadsköer som finns till våra fastigheter.

Blockförhyrare kan använda sig av lite olika metoder för hur bostäderna hyrs ut. Vissa använder den kommunala bostadskön, andra har egna bostadsköer. Läs på varje enskild blockförhyrares webbplats för mer information.

Göteborg

Språkskrapan: Det går inte att ställa sig i kö till bostäderna i Språkskrapan då samtliga bostäder kommer att blockförhyras av Göteborgs universitet för att hyras ut till utbytesstudenter och gästforskare.

Luleå

Polstjärnan: läs mer och ansök hos K2A

Lund

Lund: läs mer och ansök hos LU Accommodation.

Alnarp: läs mer och ansök hos SLU.

Stockholm och Solna

Frescati: läs mer och ansök hos Stockholms universitet.

KTH: läs mer och ansök hos KTH.

KI Residence Solna: läs mer och ansök hos KI Housing.

Uppsala

Hydra: läs mer och ansök hos K2A

Aquila: Från och med hösten 2024 öppnas kö via Västmanlands-Dala nation.