Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Meliina Lara Matikainen
Fastighetsförvaltare
073 072 06 54
meliina.laramatikainen@akademiskahus.se
Björn Lindberg Sylvan
Konceptansvarig kommersiell service och uthyrning
070 550 75 18
bjorn.lindbergsylvan@akademiskahus.se
Layna Sparri
Fastighetschef
070 558 76 43
layna.sparri@akademiskahus.se
My Granborg
Fastighetsförvaltare
070 999 75 06
my.granborg@akademiskahus.se
Peter Brask
Fastighetsförvaltare
072 211 05 58
peter.brask@akademiskahus.se
Per Johansson
Fastighetsförvaltare;Fasticon
072 211 52 38
per.johansson5@akademiskahus.se
Johanna Billberg
Bitr Fastighetsförvaltare
072 213 40 84
johanna.billberg@akademiskahus.se

Campus Solna

Välkommen till Campus Solna! På den här sidan hittar du information om vad som händer i området.

Campus Solna ligger i den framväxande stadsdelen Hagastaden och omfattar området för Karolinska Institutet i Solna och Tomteboda. Förutom KI finns här myndigheter, institut och företag – alla med en koppling till utbildning och forskning inom medicin och hälsa. Totalt forskar, arbetar och studerar mer än 4000 personer på campus.

Området har stora kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Campus inre delar består av tegelbebyggelse och återspeglar klassiska campusidéer med öppna uterum i form av parkmiljöer. Eftersom Akademiska Hus och KI värnar om den ursprungliga bebyggelsen har man tillsammans valt att utveckla campus i utkanten. Området får en ny stadsfront ut mot Solnavägen med höga byggnader och moderna fasader.

Under de senaste åren har ett antal nybyggnationer färdigställts, bland annat Aula Medica, Karolinska Institutets nya aula och Biomedicum, ett av Europas största laboratorier för experimentell forskning. Just nu pågår även byggnation av 400 student- och gästforskarbostäder, fler bostäder bidrar till ett mer levande campus och ökar Campus Solnas attraktionskraft.

Karolinska Institutet tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset och life science-verksamheterna inom och i närheten av Hagastaden bildar tillsammans ett internationellt kunskapskluster inom life science.