Felanmälan steg 2 av 3 - Välj byggnad

Campusområde är valt. Välj nu den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

Karlstads universitet

Byggnad Anl.nr Adress
Driftcentral S0014006 Universitetsgatan 2
Hus 11-12 S0014003 Universitetsgatan 2
Hus 1-9 S0014001 Universitetsgatan 2
Hus Vänern S0014005 Universitetsgatan 2
Studenternas Hus S0014002 Sommargatan 110
Universitetsbibliotektet S0014004 Universitetsgatan 2