Felanmälan steg 2 av 3 - Välj byggnad

Campusområde är valt. Välj nu den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

Högskolan i Skövde

Byggnad Anl.nr Adress
Götasalen R0024002 Södra Trängallén 2C
Hus A R0024003 Södra Trängallén 2B
Hus B R0024009 Södra Trängallén 2A
Hus C R0024010 Södra Trängallén 4
Hus G R0025001 Högskolevägen 3
Kanslihuset R0024001 Högskolevägen 1