Felanmälan steg 2 av 3 - Välj byggnad

Campusområde är valt. Välj nu den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

Göteborgs universitet - Campus Haga och Linné

Byggnad Anl.nr Adress
KK2 O0054001 Konstepideminsväg 2 - 4
Psykologen O0101001 Haraldsgatan 1
Samvetet Dragonen O0016001 Sprängkullsgatan 19
Samvetet Husaren O0016003 Pilgatan 19/ Husargatan 42
Samvetet Sappören O0016002 Sprängkullsgatan 25