Felanmälan steg 2 av 3 - Välj byggnad

Campusområde är valt. Välj nu den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

Campus Örebro

Byggnad Anl.nr Adress
Biblioteket T0012011 Fakultetsgatan 1
Bilbergska huset T0012017 Fakultetsgatan 1
Entréhuset T0012012 Fakultetsgatan 1
Forumhuset T0012014 Fakultetsgatan 1
Gymnastikhuset T0012001 Fakultetsgatan 1
Idrottsförrådet T0012003 Fakultetsgatan 1
Idrottshallen T0012002 Fakultetsgatan 1
Idrottsplats T0012005 Fakultetsgatan 1
Kårhuset T0012015 Fakultetsgatan 1
Långhuset T0012004 Fakultetsgatan 1
Mark T0012000 Campus Örebro
Musikhögskolan T0012016 Fakultetsgatan 1
Prismahuset T0012013 Fakultetsgatan 1
Röda paviljongen T0012102 Fakultetsgatan 1
Teknikhuset T0012009 Fakultetsgatan 1
Östra Mark Förråd T0012006 Fakultetsgatan 1
Östra Mark, Mangårdsbyggnad T0012007 Fakultetsgatan 1
Östra Mark, Västra flygeln T0012008 Fakultetsgatan 3