Felanmälan steg 2 av 3 - Välj byggnad

Campusområde är valt. Välj nu den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

Campus Kristianstad

Byggnad Anl.nr Adress
Administration L0017004 Elmetorpsvägen
Administration L0017013 Elmetorpsvägen
Administration L0017016 Elmetorpsvägen
Administration L0017019 Elmetorpsvägen
Akademiska Hus platskontor L0017010 Elmetorpsvägen
Bibliotek L0017007 Elmetorpsvägen
Bokhandel L0017012 Elmetorpsvägen
Café, administraion L0017006 Elmetorpsvägen
Ekonomi, Tandhygien L0017018 Elmetorpsvägen
Exceptis L0017200 Elmetorpsvägen
Förskola Vildriket L0017008 Elmetorpsvägen
Hälsohuset L0017017 Elmetorpsvägen
Informationsteknik L0017009 Elmetorpsvägen
Lab L0017117 Elmetorpsvägen
Matematik och naturvetenskap L0017020 Elmetorpsvägen
Pedagogen (Lärare, betendevetenskap) L0017014 Elmetorpsvägen
Repro L0017011 Elmetorpsvägen
Samhälle och mediecentrum L0017015 Elmetorpsvägen
Teknik L0017021 Elmetorpsvägen
Undervisning L0017005 Elmetorpsvägen