Till navigation Till innehåll (s)

Felanmälan steg 2 av 3 - Välj byggnad

Campusområde är valt. Välj nu den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

Byggnader på Campus GIH

Byggnad Anl.nr
89:01 GIH Huvudbyggnad A0089001
89:02 Gymnastikbyggnad, kvinnlig avd. A0089002
89:03 Idrottshögskolan, gymnastikbyggnad, manlig avd. A0089003
89:04 Idrottshögskolan, fysiologisk institutionsbyggnad A0089004
89:05 Odessa A0089005
89:06 Idrottshögskolan, Villa Jönsson A0089006
89:07 GIH Badet, Simhall A0089007
89:12 Idrottshögskolan, idrottshall A0089012