Till navigation Till innehåll (s)

Felanmälan steg 2 av 3 - Välj byggnad

Campusområde är valt. Välj nu den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

Byggnader på Albano / AlbaNova

Byggnad Anl.nr
A0049001 Byggnad 1 - Labhuset A0049001
A0049002 Byggnad 2 - Vetenskapens Hus A0049002
A0049003 Byggnad 3 - Huvudbyggnaden - Fysikcentrum A0049003
A0049010 Byggnad 10 A0049010
A0049011 Byggnad 11 A0049011
A0049012 Byggnad 12 A0049012
A0049013 Byggnad 13 A0049013
A0049014 Byggnad 14, Engelska Skolan A0049014
A0049015 Byggnad 15, Engelska Skolan A0049015
A0049016 Byggnad 16, Idrottsgymnasiet A0049016
A0060001 Albano - Hus 1 A0060001
A0060002 Albano - Hus 2, Restaurang Proviant A0060002
A0060003 Albano - Hus 3 A0060003
A0060004 Albano - Hus 4 A0060004
A0060100 Campus Albano Utemiljö A0060100