Till navigation Till innehåll (s)

Felanmälan steg 2 av 3 - Välj byggnad

Campusområde är valt. Välj nu den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

Byggnader på KTH Campus

Byggnad Anl.nr
ABE-skolan A0043025
AHS fo-kontor A0072001
AHS, fo-verkstad A0072002
Bergs A0043035
Brazilia A0043039
Byggnad 43:10 A0043010
Byggteknik & Design A0043012
Cirkushall A0043034
Dans- och cirkushögskolan A0043036
Entré & Arkitektur A0043004
Fd Hovjägarbostället A0050018
Fd Kimab A0094002
Fd KIMAB A0094001
Fd Kontorsboden A0050009
Fd Reaktorhall, Studsvik A0090004
Försvarshögskolan (gamla) A0050001
Försvarshögskolan (nya) A0050004
Huvudbyggnad A0043003
Innovationshuset A0043001
Innventia A0093001
IT / Data A0043022
IVL A0043002
Kemi A0043015
Kemi A0043017
Kemi A0043018
Kemi A0043019
Kontor A0050007
Kontor och F1:an hörsal A0043009
Kontorsbarack A0072003
KTH / Operahögskolan A0043016
KTH Hallen A0043045
KTH Huset A0043023
KTHB bibliotek A0043006
Lab och kontor A0050002
Laboratorium och kontor A0090001
Lantmäteri A0043020
Maskinteknik 43:37 A0043037
Maskinteknik 43:38 A0043038
Maskinteknik 43:40 A0043040
Miljöstation A0050006
Quantum Restaurang A0050017
Quantum, lab och undervisning A0050015
Quantum, lab och undervisning A0050016
RISE / YP A0090002
RK Högskolan A0043024
Sing-sing A0043008
SP Trä A0093002
Syster & Bror A0043021
Teknikvetenskap A0043014
Things A0093003
Undervisningshuset A0043032
Väg- och vattenbyggnad A0043011
Värme- och kraftcentral A0043005