Till navigation Till innehåll (s)

Felanmälan steg 2 av 3 - Välj byggnad

Campusområde är valt. Välj nu den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

Byggnader på KTH Campus

Byggnad Anl.nr
43:01 Innovationshuset A0043001
43:02 IVL A0043002
43:03 Huvudbyggnad A0043003
43:04 Entré & Arkitektur A0043004
43:05 Värme- och kraftcentral A0043005
43:06 KTHB bibliotek A0043006
43:08 Sing-sing A0043008
43:09 Kontor och F1:an hörsal A0043009
43:10 KTH CTR A0043010
43:11 Väg- och vatten A0043011
43:12 Byggteknik & Design A0043012
43:14 Teknikvetenskap A0043014
43:15 Kemi A0043015
43:16 KTH / Operahögskolan A0043016
43:17 Kemi A0043017
43:18 Kemi A0043018
43:19 Kemi A0043019
43:20 FHS / Lantmäteri A0043020
43:23 KTH Huset A0043023
43:24 KTH-huset östra flygeln A0043024
43:25 ABE-skolan A0043025
43:35 Bergs A0043035
94:01 KTH Förvaltning A0094001
94:02 Transport Lab A0094002
AHS fo-kontor A0072001
AHS, fo-verkstad A0072002
Brazilia A0043039
Cirkushall A0043034
Dans- och cirkushögskolan A0043036
Fd Hovjägarbostället A0050018
Fd Kontorsboden A0050009
Fd Reaktorhall, Studsvik A0090004
Försvarshögskolan (gamla) A0050001
Försvarshögskolan (nya) A0050004
Innventia A0093001
IT / Data A0043022
Kontor A0050007
Kontorsbarack A0072003
KTH Hallen A0043045
Lab och kontor A0050002
Laboratorium och kontor A0090001
Maskinteknik 43:37 A0043037
Maskinteknik 43:38 A0043038
Maskinteknik 43:40 A0043040
Miljöstation A0050006
Quantum Restaurang A0050017
Quantum, lab och undervisning A0050015
Quantum, lab och undervisning A0050016
RISE / YP A0090002
SP Trä A0093002
Syster & Bror A0043021
Things A0093003
Undervisningshuset A0043032