Felanmälan steg 2 av 3 - Välj byggnad

Campusområde är valt. Välj nu den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

KTH Campus

Byggnad Anl.nr Adress
ABE-skolan A0043025 Teknikringen
AHS fo-kontor A0072001 Drottning Kristinas väg 25
AHS, fo-verkstad A0072002 Drottning Kristinas väg 25
Bergs A0043035 Brinellvägen 23
Brazilia A0043039 Brinellvägen 64
Byggnad 43:10 A0043010 Teknikringen 10A
Byggteknik & Design A0043012 Teknikringen 78
Cirkushall A0043034 Brinellvägen 30-36
Dans- och cirkushögskolan A0043036 Brinellvägen 58
Draconis 1 A0043046 Teknikringen 58A
Draconis 10 A0043044 Teknikringen 68, 70
Draconis 2 A0043047 Teknikringen 70A
Draconis 3 A0043048 Teknikringen 68A
Draconis 4 A0043049 Teknikringen 45
Draconis 5 A0043050 Teknikringen 47
Draconis 7 A0043041 Teknikringen 60 och62
Draconis 8 A0043042 Teknikringen 64
Draconis 9 A0043043 Teknikringen 66
Entré & Arkitektur A0043004 Drottning Kristinas väg 4-8
Fd Hovjägarbostället A0050018 Drottning Kristinas väg 41
Fd Kimab A0094002 Drottning Kristinas väg 48
Fd KIMAB A0094001 Drottning Kristinas väg 48
Fd Kontorsboden A0050009 Drottning Kristinas väg 29
Fd Reaktorhall, Studsvik A0090004 Drottning Kristinas väg 51
Försvarshögskolan (gamla) A0050001 Drottning Kristinas väg 31
Försvarshögskolan (nya) A0050004 Drottning Kristinas v. 37
Huvudbyggnad A0043003 Lindstedtvägen, Osquars backe
Innovationshuset A0043001 Valhallavägen 79
Innventia A0093001 Drottning Kristinas väg 55-63
IT / Data A0043022 Teknikringen 14
IVL A0043002 Valhallavägen 81
Kemi A0043018 Teknikringen 50
Kemi A0043015 Teknikringen 26-36
Kemi A0043017 Teknikringen 38-42
Kemi A0043019 Teknikringen 56-58
Kontor A0050007 Drottning Kristinas väg 31 n
Kontor och F1:an hörsal A0043009 Lindstedtsvägen 22-24
Kontorsbarack A0072003 Drottning Kristinas väg 23 b
KTH / Operahögskolan A0043016 Teknikringen 31-35
KTH Hallen A0043045
KTH Huset A0043023 Brinellvägen 8
KTH Huset Östra A0043024 Teknikringen 1
KTHB bibliotek A0043006 Osquars backe 31
Lab och kontor A0050002 Drottning Kristinas väg 33 a-d
Laboratorium och kontor A0090001 Drottning Kristinas väg 47-51
Lantmäteri A0043020 Drottning Kristinas väg 30
Maskinteknik 43:37 A0043037 Brinellvägen 64
Maskinteknik 43:38 A0043038 Brinellvägen 66 - 80
Maskinteknik 43:40 A0043040 Brinellvägen 81,83,85,87,89
Miljöstation A0050006 Drottning Kristinas väg 33
Quantum Restaurang A0050017 Malvinas väg 4
Quantum, lab och undervisning A0050015 Malvinas väg 10-12
Quantum, lab och undervisning A0050016 Malvinas väg 6
RISE / YP A0090002 Malvinas väg 3-11
Sing-sing A0043008 Lindstedtsvägen 30
SP Trä A0093002 Drottning Kristinas väg 65-67
Syster & Bror A0043021 Drottning Kristinas väg 22-24
Teknikvetenskap A0043014 Teknikringen 8
Things A0093003 Drottning Kristinas väg 53
Undervisningshuset A0043032 Brinellvägen 26
Väg- och vattenbyggnad A0043011 Teknikringen 72-76
Värme- och kraftcentral A0043005 Drottning Kristinas väg 14-18