Felanmälan steg 2 av 3 - Välj byggnad

Campusområde är valt. Välj nu den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

Byggnader på Ultuna/Green Innovation Park

Byggnad Anl.nr
Autocenter C0006002
Avfallsstation C0004204
Bangvillan C0004016
Bibliotek C0004190
BioCentrum, Ultuna By C0004240
Birgittatorpet C0004142
Bostad, hus 112 C0004112
Brandstationen C0004015
CUL C0004017
Dekanhuset C0004009
Ekologicentrum C0004049
Foderlada C0040009
Friskis & Svettis C0004181
Förråd C0004055
Förvaltarvillan C0004115
Garage C0004202
Garage, Hus 124 C0004124
Green Innovation Park C0004189
Green Innovation Park/Ulls väg 31a-b C0009001
Gråbo C0004003
Herrgården C0004001
Hus 61 C0004061
Kanslihuset C0004106
KC, Hus 1 C0040001
Kontor C0004107
Kontor, hus 201 C0004201
Korsvirkeshuset C0004114
Kåbo C0004002
Kårhuset C0004057
Kärlförsöksgård, Hus 63 C0004063
Lilla logen, Hus 131 C0004131
Magasin väster, Hus 67 C0004067
Magasin öster, Hus 66 C0004066
Magasin, Hus 3 C0006003
Mark-Vatten-Miljöcentrum C0004241
Markvetenskap C0004186
Maskinhall, hus 220 C0004220
Motionshall C0004129
Norra paviljongen C0004230
Projektkontor C0004174
ScandiNova C0006001
ScandiNova C0006005
Silvikum C0004058
SLU IT C0004014
SLU Service C0004211
Smedjan C0004113
Solibro C0004237
Stad och Land C0004068
Stora logen C0004125
SVA arkiv C0040008
SVA, Centralblocket C0039014
SVA, Destruktion C0040012
SVA, Kylcentral, Hus 22 C0039022
SVA, Matverkstan C0004200
SVA, Orderavdelningen C0039015
SVA, Patologen C0039013
SVA, Säkerhetslab paviljonger, Hus 23 C0039023
SVA, Säkerhetslabb, Hus 21 C0039021
SVA, tillbyggnad, Hus 18 C0039018
SVA, tillbyggnad, Hus 20 C0039020
SVA, Tvätthall C0040010
SVA, Verkstad C0039017
Södra Gärdet, Veterinärmedicin och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) C0004247
Teknikbod C0006006
Teknikbyggnaden C0004242
Teknikhuset C0004065
Transformator norra tyskbacken C0004239
Transformatorstation vid C4:252 C0004252
Tyskbacken, Förråd, Hus 203 C0004203
Ullbo C0004029
Ulls hus C0004250
Ultuna Hamn, Mottagningsstation el, Hus 217 C0004217
Ultuna Hamn, Ställverk, Hus 231 C0004231
Ultuna Hamn, Vattentorn, Hus 99 C0004099
Ultuna park, Transformator, Hus 221 C0004221
Ultunarestaurangen C0004128
Undervisningshuset C0004185
Uppsala Folkhögskola C0004013
Villan, hus 26 C0004026
VSK-montage C0004062
Växthall vid MVM C0004243
Växthus vid BioCentrum C0004246
Åpaviljongen C0004104