Till navigation Till innehåll (s)

Felanmälan steg 2 av 3 - Välj byggnad

Campusområde är valt. Välj nu den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

Byggnader på Ultuna/Green Innovation Park

Byggnad Anl.nr
Almas Allé 3 C0004211
Arbetshall C4:514 C0004514
Arbetshall och Växthus C4:516 C0004516
Autocenter C0006002
Avfallsstation C0004204
Bibliotek (C4:190) C0004190
BioCentrum C0004240
Birgittatorpet (C4:142) C0004142
Bostad C4:517 C0004517
Bostad, hus 24 C0004024
Bostad, Hus 37 C0004037
Bostad, Regulus Hus 117 C0004117
Brandstationen (C4:15) C0004015
Dekanhuset (C4:9) C0004009
EasyMining C0006001
Ekologicentrum C0004049
Foderlada C0040009
Friskis & Svettis C0004181
Fyllan C0004028
Förråd Almas Allé (C4:55) C0004055
Garage C0004202
Garage C4:515 C0004515
Garage, Hus 124 C0004124
Green Innovation Park (C4:189) C0004189
Green Innovation Park/Ulls väg 31a-b C0009001
Gråbo (C4:3) C0004003
Gula villan, Almas Allé 9 (C4:107) C0004107
Hampus von Postsväg 8 (C4:17) C0004017
Herrgården (C4:1) C0004001
Hydra C0004012
Kanslihuset (C4:106) C0004106
KC, Hus 1 C0040001
Kontor, hus 201 C0004201
Kontorsbyggnad C4:513 C0004513
Korsvirkeshuset (C4:114) C0004114
Kronåsvägen 10 Bangvillan (C4:16) C0004016
Kronåsvägen 5 (C4:131) C0004131
Kåbo (C4:2) C0004002
Kårhuset (C4:57) C0004057
Magasin väster, Hus 67 C0004067
Magasin öster, Hus 66 C0004066
Magasin, Hus 3 C0006003
Markvetenskap C0004186
Maskinhall, hus 220 C0004220
Miljöförvaltningen C0004068
Motionshall (C4:129) C0004129
MVM Växthall C0004243
MVM, Mark-Vatten-Miljöcentrum C0004241
Norra paviljongen C0004230
Silvikum (C4:58) C0004058
Smedjan, Kronåsvägen 13 (C4:113) C0004113
Solibro C0004237
Stora logen (C4:125) C0004125
SVA arkiv C0040008
SVA, Centralblocket C0039014
SVA, Destruktion C0040012
SVA, Hus 21 C0039021
SVA, KC Patologen C0040011
SVA, Kylcentral, Hus 22 C0039022
SVA, Matverkstan C0004200
SVA, Orderavdelningen C0039015
SVA, Patologen C0039013
SVA, paviljonger, Hus 23 C0039023
SVA, tillbyggnad, Hus 18 C0039018
SVA, tillbyggnad, Hus 20 C0039020
SVA, Tvätthall C0040010
SVA, Verkstad C0039017
Teknikbyggnaden C0004242
Teknikhuset (C4:65) C0004065
Torkan C0004027
Transformator norra tyskbacken C0004239
Transformatorstation vid C4:252 C0004252
Tyskbacken, Förråd, Hus 203 C0004203
Ullbo (C4:29) C0004029
Ulls hus C0004250
Ullsväg 24 , kontorsdelar (C4:174) C0004174
Ultuna Hamn, Mottagningsstation el, Hus 217 C0004217
Ultuna Hamn, Ställverk, Hus 231 C0004231
Ultuna Hamn, Vattentorn, Hus 99 C0004099
Ultuna park, Transformator, Hus 221 C0004221
Ultunarestaurangen (C4:128) C0004128
Undervisningshuset (C4:185) C0004185
Uppsala Folkhögskola (C4:13) C0004013
VHC, Veterinärmedicin och husdjursvetenskapligt centrum C0004247
Villan, hus C4:26 C0004026
Vindbrovägen 1 (C4:14) C0004014
Växthus BioCentrum C0004246
Åpaviljongen (C4:104) C0004104