Felanmälan steg 2 av 3 - Välj byggnad

Campusområde är valt. Välj nu den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

Polacksbacken - Ångström

Byggnad Anl.nr Adress
ITC, Infanteristen Hus 1 C0107001 Lägerhyddsvägen 2
ITC, Kavalleristen Hus 2 C0107002 Lägerhyddsvägen 2
ITC, Kårhus Hus 73 C0107073 Lägerhyddsvägen 2
ITC, Matrikeln, Hus 5 C0107005 Lägerhyddsvägen 2
ITC, Riksäpplet Hus 4 C0107004 Lägerhyddsvägen 2
ITC, Rullan Hus 6 C0107006 Lägerhyddsvägen 2
ITC, Signalisten, Hus 3 C0107003 Lägerhyddsvägen 2
ITC, Stallet Hus 13 C0107013 Lägerhyddsvägen 2
Polacksbacken företagspark, Arresten Hus 25 C0107025 Lägerhyddsvägen 2
Polacksbacken företagspark, Bastun Hus 7 C0107007 Lägerhyddsvägen 2
Polacksbacken företagspark, Fanjunkarn Hus 18 C0107018 Lägerhyddsvägen 5
Polacksbacken företagspark, Fältskären Hus 38 C0107038 Lägerhyddsvägen 2
Polacksbacken företagspark, Förråd Hus 20 C0107020 Lägerhyddsvägen 2
Polacksbacken företagspark, Förvaltarn Hus 19 C0107019 Lägerhyddsvägen 7
Polacksbacken företagspark, Kokhuset Hus 50 C0107050 Lägerhyddsvägen 2
Polacksbacken företagspark, Kontor Hus 89 C0107089 Lägerhyddsvägen 2
Polacksbacken företagspark, Kontorsbyggnad Hus 85 C0107085 Lägerhyddsvägen 2
Polacksbacken företagspark, Lägerhyddan Hus 29 C0107029 Lägerhyddsvägen 2
Polacksbacken företagspark, Lägerhyddan Hus 63 C0107063 Lägerhyddsvägen 2
Polacksbacken företagspark, Sergeanten Hus 17 C0107017 Lägerhyddsvägen 3
Polacksbacken företagspark, Tvätthuset Hus 59 C0107059 Lägerhyddsvägen 2
Polacksbacken företagspark, Vakten Hus 15 C0107015 Lägerhyddsvägen 2
Ångström hus 31 Kemikalieförråd C0109031 Lägerhyddsvägen
Ångströmlaboratoriet Hus 1 C0109001 Lägerhyddsvägen 1
Ångströmlaboratoriet Hus 21 C0109021 Lägerhyddsv
Ångströmlaboratoriet Hus 30 C0109030 Lägerhyddsvägen 1
Ångströmlaboriatoriet Hus 22 C0109022 Lägerhyddsvägen 1
Ångströmlaboriatoriet Hus 23 C0109023 Lägerhyddsvägen 1
Ångströmlaboriatoriet Hus 24 C0109024 Lägerhyddsvägen 1
Ångströmlaboriatoriet Hus 25 C0109025 Lägerhyddsvägen 1
Ångströmslaboratoriet Hus 2 C01090012 Lägerhyddsvägen 1
Ångströmslaboratoriet Hus 3 C01090013 Lägerhyddsvägen 1
Ångströmslaboratoriet Hus 4 C01090014 Lägerhyddsvägen 1
Ångströmslaboratoriet Hus 5 C01090015 Lägerhyddsvägen 1
Ångströmslaboratoriet Hus 6 C01090016 Lägerhyddsvägen 1
Ångströmslaboratoriet Hus 7 C01090017 Lägerhyddsvägen 1
Ångströmslaboratoriet Hus 8 C01090018 Lägerhyddsvägen 1