Felanmälan steg 2 av 3 - Välj byggnad

Campusområde är valt. Välj nu den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

Byggnader på Polacksbacken - Ångström

Byggnad Anl.nr
ITC, Infanteristen Hus 1 C0107001
ITC, Kavalleristen Hus 2 C0107002
ITC, Kårhus Hus 73 C0107073
ITC, Matrikeln, Hus 5 C0107005
ITC, Riksäpplet Hus 4 C0107004
ITC, Rullan Hus 6 C0107006
ITC, Signalisten, Hus 3 C0107003
ITC, Stallet Hus 13 C0107013
Polacksbacken företagspark, Arresten Hus 25 C0107025
Polacksbacken företagspark, Bastun Hus 7 C0107007
Polacksbacken företagspark, Fanjunkarn Hus 18 C0107018
Polacksbacken företagspark, Fältskären Hus 38 C0107038
Polacksbacken företagspark, Förråd Hus 20 C0107020
Polacksbacken företagspark, Förvaltarn Hus 19 C0107019
Polacksbacken företagspark, Kokhuset Hus 50 C0107050
Polacksbacken företagspark, Kontor Hus 89 C0107089
Polacksbacken företagspark, Kontorsbyggnad Hus 85 C0107085
Polacksbacken företagspark, Lägerhyddan Hus 29 C0107029
Polacksbacken företagspark, Lägerhyddan Hus 63 C0107063
Polacksbacken företagspark, Sergeanten Hus 17 C0107017
Polacksbacken företagspark, Tvätthuset Hus 59 C0107059
Polacksbacken företagspark, Vakten Hus 15 C0107015
Ångström hus 31 Kemikalieförråd C0109031
Ångströmlaboratoriet Hus 1 C0109001
Ångströmlaboratoriet Hus 2 C01090012
Ångströmlaboratoriet Hus 21 C0109021
Ångströmlaboratoriet Hus 3 C01090013
Ångströmlaboratoriet Hus 30 C0109030
Ångströmlaboratoriet Hus 4 C01090014
Ångströmlaboratoriet Hus 5 C01090015
Ångströmlaboratoriet Hus 6 C01090016
Ångströmlaboratoriet Hus 7 C01090017
Ångströmlaboratoriet Hus 8 C01090018
Ångströmlaboratoriet Hus 9 C01090019
Ångströmlaboriatoriet Hus 22 C0109022
Ångströmlaboriatoriet Hus 23 C0109023
Ångströmlaboriatoriet Hus 24 C0109024
Ångströmlaboriatoriet Hus 25 C0109025