Till navigation Till innehåll (s)

Sensorer gör lärosätenas lokalanvändning mer effektiv

Just nu installerar Akademiska Hus sensorer på många campus runt om i Sverige. Syftet är att få kunskap om på vilket sätt och när på dygnet lokalerna används. Ju mer vi och universiteten vet om hur lokalerna används, desto enklare kan vi tillsammans anpassa lokalerna på bästa sätt.

Genom att använda sensorer i våra byggnader kan vi tillsammans med våra kunder utveckla våra campusområden och lärandemiljöer och skapa en mer attraktiv campusupplevelse för studenter och anställda. Med hjälp av sensorer lär vi oss mer om hur husen används och datan som aggregeras kan användas för att göra datadrivna beslut om åtgärder för att effektivisera lokalnyttjandet, minska energiförbrukningen och få ett bättre inomhusklimat.

Vad kan sensorer hjälpa till med?

Genom att analysera närvarodata och universitetens egna data om lärosalars bokningsgrad kan man se om bokade lokaler verkligen används. Tester som Akademiska Hus har gjort tillsammans med universiteten visar att man med hjälp av denna information kan göra enkla schemaläggningsåtgärder och på så sätt öka lokalanvändningen med 20–30 procent.

Med hjälp av sensorernas närvarodata kan vi skapa jämnare temperaturer i husen, genom att justera ventilation och värme på ett mer effektivt sätt.

I framtiden hoppas vi också kunna erbjuda lättillgänglig information om var på campus det finns lediga studieplatser eller grupprum.

Så fungerar sensorerna

På de campus där Akademiska Hus installerar sensorer görs det alltid i nära samarbete med universiteten och högskolorna.

Den personliga integriteten kommer alltid först när sensorer installeras på campus. Sensorerna ger utslag om någon går in i ett rum och mäter exempelvis rumstemperatur, luftfuktighet, ljusstyrka och/eller rörelse genom passiv IR-teknologi.

Från vissa sensorer får vi även en uppskattning av hur många som rör sig i lokalerna och kan på så sätt visa på vilka ytor och rum som är populära. De flesta av våra sensorer samlarinte in data som går att spåra till någon enskild person. Där sensordata, genom samkörning med annan information, utgör personuppgifter följer vi GDPR och andra tillämpliga lagar och regler. Särskilt information om behandlingen av sensordata som utgör personuppgifter finns för varje enskilt universitet och tillhandahålls av universitetet. En kopia kan även fås via gdpr@akademiskahus.se.