Till navigation Till innehåll (s)

Annexet

Annexet i Lund gick tidigare under namnet Matteannexet och användes huvudsakligen för föreläsningar och tentamenskrivningar, vilket ledde till att den uppfattades som aningen ångestladdad. I samband med framtagandet av Lunds campusplan bestämde man att blåsa nytt liv i huset, ge det en mer mångsidig karaktär och knyta ihop det med resten av campus. Det var också då man beslutade att byta namn till det mer allmänna ”Annexet”.

Man har valt att behålla grundstrukturen på huset, men komplettera med en 650 kvm stor inglasad utbyggnad. Den släpper in dagsljus och innehåller viktiga entréer åt norr och nordväst, vilket därmed ger huset en ny framsida mot Kunskapsstråket. I tillbyggnaden finns nu mingelytor och mer än 100 studieplatser med utsikt över LTH-parken och sjöarna.

Förutom de uppenbara förändringarna i och med utbyggnaden lades också stort fokus på att förbättra inomhusklimatet genom att till exempel bygga ett nytt fläktrum för att åtgärda ventilationsproblem och ett nytt belysningssystem för både minskad energiförbrukning och förbättrat välbefinnande och inlärningsförmåga.

I och med om- och tillbyggnaden av Annexet har det nu blivit en naturlig del av Lunds Universitet och en samlingspunkt för studenter, lärare, forskare och personal. Det har också inneburit en ökning av studieplatser, någonting som varit efterfrågat av studenterna på Lunds Universitet.

 

Om Annexet

Arkitekt: Klas Anshelm
Byggår: 1964
Campusområde: Campus Lund LTH
Adress: Sölvegatan 20
Ort: Lund
Anl. nr: M0018102

Hyresgäst: Lunds Universitet

Kontakt

Thomas Beirup
Drifttekniker
070 631 54 93
thomas.beirup@akademiskahus.se
Elin Strand
Fastighetsförvaltare
073 094 30 95
elin.strand@akademiskahus.se
Stefan Andersson
Teknisk förvaltare
072 207 23 19
stefan.andersson@akademiskahus.se
Helena Andersson
Drifttekniker
072 223 61 02
helena.andersson@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Miljöbyggnad

Annexet uppfyller kraven för Miljöbyggnad Guld. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC).

Att vara hyresgäst i en certifierad byggnad innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vad som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din förvaltare på Akademiska Hus.