Till navigation Till innehåll (s)

Annexet

Annexet i Lund gick tidigare under namnet Matteannexet och användes huvudsakligen för föreläsningar och tentamenskrivningar, vilket ledde till att den uppfattades som aningen ångestladdad. I samband med framtagandet av Lunds campusplan bestämde man att blåsa nytt liv i huset, ge det en mer mångsidig karaktär och knyta ihop det med resten av campus. Det var också då man beslutade att byta namn till det mer allmänna ”Annexet”.

Man har valt att behålla grundstrukturen på huset, men komplettera med en 650 kvm stor inglasad utbyggnad. Den släpper in dagsljus och innehåller viktiga entréer åt norr och nordväst, vilket därmed ger huset en ny framsida mot Kunskapsstråket. I tillbyggnaden finns nu mingelytor och mer än 100 studieplatser med utsikt över LTH-parken och sjöarna.

Förutom de uppenbara förändringarna i och med utbyggnaden lades också stort fokus på att förbättra inomhusklimatet genom att till exempel bygga ett nytt fläktrum för att åtgärda ventilationsproblem och ett nytt belysningssystem för både minskad energiförbrukning och förbättrat välbefinnande och inlärningsförmåga.

I och med om- och tillbyggnaden av Annexet har det nu blivit en naturlig del av Lunds Universitet och en samlingspunkt för studenter, lärare, forskare och personal. Det har också inneburit en ökning av studieplatser, någonting som varit efterfrågat av studenterna på Lunds Universitet.

 

Om Annexet

Arkitekt: Klas Anshelm
Byggår: 1964
Campusområde: Campus Lund LTH
Adress: Sölvegatan 20
Ort: Lund
Anl. nr: M0018102

Hyresgäst: Lunds Universitet

Kontakt

Thomas Beirup
Drifttekniker
070 631 54 93
thomas.beirup@akademiskahus.se
Elin Strand
Fastighetsförvaltare
073 094 30 95
elin.strand@akademiskahus.se