Till navigation Till innehåll (s)

Engelska Parken Hus 22/Humanistisk teater

Akademiska Hus har tillsammans med Uppsala universitet byggt en ny arena för det humanistiska samtalet: Humanistiska teatern. Här ryms, utöver teatersalong, även kontor-, mötes- och undervisningslokaler.
Målsättningen med byggnaden är att skapa ett unikt rum för en gränslös dialog där humaniora manifesteras och synliggörs. Människan, som tänkande och skapande individ, står i centrum. Tanken är att teatern ska bjuda in till dialog inom universitet mellan ämnen och fakulteter, samt mellan universitetet och omgivande samhälle - lokalt, nationellt och internationellt.
Humanistiska teatern fungerar också som kommunikationsstråk för passage till och från befintliga byggnader inom Engelska parken och är ett tillskott till övriga institutioner i området. Den bidrar också till ett aktivt och levande campusområde då byggnaden också är tillgänglig för fristående verksamheter. Även kvällstid kan den användas för olika evenemang, föreläsningar och möten.
Teatern rymmer ca 140 personer, med sittplatser placerade på hästskoformad gradäng runt centralytan. Det öppna samtalet främjas av utformningen där publiken sitter vända mot varandra med en mindre yta centralt för mentorer eller samtalsledare. På ena väggen, som saknar sittplatser, finns en 32 kvm stor bildskärm som öppnar för samtal med deltagare från hela världen.

 

Om Humanistiska teatern

Arkitekt: White Arkitekter
Byggår: 2017
Campusområde: Engelska parken
Adress: Thunbergsvägen 3
Ort: Uppsala
Anl. nr: C0059022

Hyresgäst: Uppsala universitet
Verksamhet: Undervisnings- och forskningslokaler
Bruttoarea: 2100 LOA

Kontakt

Cilla Karlsson
Fastighetsförvaltare
0730 83 59 89
cilla.karlsson@akademiskahus.se