English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Forskning · Fredag 24 maj, 2024

Doktorsavhandling klar om framtidens hållbara universitetsbyggnader

Akademiska Hus kan stolt presentera sin första industridoktorand! Katarina Bäcklund har sedan 2018 varit anställd av Akademiska Hus och haft en doktorandtjänst knuten till KTH med fokus på att utforska användarvänliga och hållbara lösningar för högskole- och universitetsbyggnader.

Katarina Bäcklund har i sin doktorsavhandling undersökt fyra huvudområden: användare, smartare högskole- och universitetsbyggnader, smarta byggnadssystem samt kommersiella fastighetsorganisationer under digital transformation. Syftet har varit att visa att områdena är sammankopplade och att de behöver likvärdigt fokus för att kunna dra slutsatser om hur digital transformation inom fastighetsindustrin kan leda till en klimatneutralt byggd miljö, samtidigt som ett gott inomhusklimat säkerställs.

Akademiska Hus byggnad Undervisningshuset på KTH Campus har använts som fallstudie, där information från 300 användare har bidragit till viktiga insikter. 

- En av slutsatserna är att smarta byggnader ännu inte är tillräckligt smarta och att byggnaderna måste ha mer användarvänliga displayer för att fullt ut stödja alla hållbarhetssträvanden, säger Katarina Bäcklund.

Resultaten från doktorsavhandlingen har gett Katarina Bäcklund inspiration till en modell för digital transformation med människan-i-centrum. Avhandlingen hjälper därmed till att skapa mer förståelse för hur byggnader ska utformas för att vara smarta och bidra till en hållbar miljö, men också hur de ska driftas med så lite påverkan på miljön som möjligt och med användarna i fokus.