Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Anders M Berg
Strategisk fastighetsutvecklare
070 780 25 69
anders.m.berg@akademiskahus.se

Cykelskiftet – nytt samverkansprojekt ska få fler att cykla till jobbet

Torsdag, 7 december 2023

Cykelskiftet.jpg

Lagom till vintern när många väljer att ställa av cykeln för säsongen lanseras ett nytt samverkansprojekt för att utveckla och sprida kunskap om beteendeförändrande lösningar som kan få fler att välja cykeln till och från jobbet. Akademiska Hus är en av de deltagande parterna.

I projektet ska Akademiska Hus tillsammans med 2030-sekretariatet, Karlstads universitet, Helsingborgs stad, Nordic Behaviour Group, Studio Berget och Örebro kommun gå på djupet och skapa en förståelse för vad som kan få arbetspendlare som idag tar bilen till och från jobbet att förändra sina dagliga beteenden och i stället välja cykel.

– Hållbar mobilitet är en viktig fråga för oss som fastighetsbolag och för våra hyresgäster. Vi hoppas att de insikter vi får i projektet kan användas i utvecklingen av våra campusområden och omsättas till konkreta lösningar som får fler att välja mer hållbara färdmedel till och från campus, säger Anders M Berg, fastighetschef för Akademiska Hus fastighetsbestånd på Chalmers, som är det campusområde som ingår i projektet.

Här finns en stor förbättringspotential

I en tid då klimatförändringarna och folkhälsan utgör två av våra största samhällsutmaningar är cykling en miljövänlig och hälsosam transportform med potential att spela en avgörande roll i att minska koldioxidutsläppen och förbättra folkhälsan.

I dag sker endast fyra procent av Sveriges samlade resande med cykel samtidigt som 35 procent av landets dagliga bilresor är under 10 kilometer. Genom att utgå från människans upplevelse hoppas projektet kunna leda till lösningar som kan få fler att cykla och samtidigt minska de korta bilresorna.

Genom intervjuer med bilister och aktörer som arbetsgivare, innovationsbolag, bostadsbolag och policyskapare ska projektet resultera i en så kallad beteendediagnos vilket ger en överblick över de barriärer som måste överbyggas av policyskapare, arbetsgivare, kommuner, fastighetsbolag och andra aktörer som vill främja en aktiv och hållbar mobilitet.

– I Sverige finns det många aktörer som ser stor potential med att få ner det dagliga bilåkandet. Minskar behovet av bilar kan parkeringsplatser ombildas till något mer värdeskapande och nybyggnationer kräver färre parkeringsplatser där ytan kan nyttjas bättre, säger Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor 2030-sekretariatet.

För flera av landets kommuner står bilåkande för en stor del av kommunernas utsläpp, att minska dem blir därmed en viktig pusselbit för att nå högt uppsatta klimatmål.

Projektet är en del av Vinnovas satsning Människocentrerad mobilitet där ett psykologiskt och beteendevetenskapligt perspektiv på mobilitetsfrågan efterfrågas. Resultaten förväntas presenteras sommaren 2024. Löpande uppdateringar kommer att finnas på 2030 Sekretariatets hemsida: www.2030sekretariatet.se