English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

Kundservice

Samverkan · Onsdag 20 december, 2023

EU-projekt på campus har skapat förutsättningar för en flexiblare elmarknad

Nu är det målgång för EU-projektet Flexigrid där Akademiska Hus tillsammans med Göteborg Energi, Chalmers och en rad andra europeiska lärosäten har samverkat i frågor om framtidens energisystem. Syftet har varit att testa nya sätt att göra elsystemen mer flexibla och lärdomarna är många.

I början av nästa år avslutas FlexiGrid-projektet, som startade år 2020 och finansierats genom EU:s program Horizon 2020. I projektet har nya metoder testats i syfte att anpassa och reglera energisystemet på Chalmers campus Johanneberg utifrån Göteborgs elnätsbehov. Befintlig infrastruktur på campus såsom batterier, värmepumpar och solceller har integrerats i ett modernt styrsystem för att reglera och anpassa användningen utifrån effektbehov, elförbrukning och marknadsdata. Styrsystemet använder sig av artificiell intelligens och har formats för att reglera effektbelastningar och optimera energisystemen. Målet har varit ett flexibelt elnät där konsumtion och produktion synkas för att kunna kapa effekttoppar och reglera effektbristen i samhället.

Lärdomarna har varit många och värdefulla inte minst inför omställningen mot en mer fossilfri energiproduktion. Även den elektrifiering som sker i samhället påverkar behoven av en fungerande elförsörjning, bara i Göteborg beräknas effektbehovet att öka med minst 75 procent på mindre än tio år.

Unikt samarbete med campus som testbädd

I det här projekt men också tack vare flera tidigare projekt har ett fint samarbete utvecklats mellan forskarna på Chalmers och Akademiska Hus. Det har skapat förutsättningar för att använda hela campus som en testbädd.

– Vårt samarbete med Akademiska Hus är unikt. Vi har varit med i hela kedjan i det här projektet, från utveckling och modellering av nya lösningar till att kunna testa på befintlig infrastruktur på campus. Min förhoppning är att vi ska kunna skala våra lärdomar till fler campus runt om i Sverige, säger David Steen, forskare i elektroteknik vid Chalmers.

Parallellt med projektet har även en helt ny marknadsplats för effektflexibilitet skapats i Göteborg. Marknadsplatsen drivs av Göteborg Energi och tack vara projektet kunde Akademiska Hus bli en av deras första kunder att erbjuda flexibilitet tillbaka till marknaden. Konkret innebär effekthandeln att kunder tillfälligt drar ner sin elanvändning alternativt höjer sin produktion av el för att minska belastningen på elnätet.

Besök också!