English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Energismart · Onsdag 1 november, 2023

Energileveransen till Ångström i Uppsala ska minska med 30 procent

Det cirka 100 000 m² stora Ångströmlaboratoriet drar ungefär lika mycket energi som ett litet svenskt samhälle. Akademiska Hus och Uppsala universitet genomför nu ett omfattande arbete med målet att minska mängden levererad energi till byggnaden med hela 30 procent. Besparingen är storleksmässigt unik för Akademiska Hus och ett led i fastighetsbolagets och lärosätets fördjupade hållbarhetssamarbete.

Projektet går under namnet ”Bläckfisken” för att symbolisera Ångströmlaboratoriets sammanlagt tio huskroppar vars utformning kan ses som ett huvud med armar likt en bläckfisk. Arbetet sker i olika etapper och sträcker sig fram till år 2025. I den första etappen, som nyligen avslutades, har Akademiska Hus investerat cirka 40 miljoner kronor. Åtgärderna som gjorts syftar till att på olika sätt möjliggöra att energi flyttas mellan huskropparna och används där den gör mest nytta.

- Akademiska Hus har en nollvision för sitt klimatavtryck och i det arbetet är en viktig del att minska mängden levererad energi. Satsningen vi gör i Ångströmlaboratoriet är unik för oss och när arbetet står klart är målet att vi ska ha minskat den årliga energileveransen till byggnaden med hela 8 GWh, säger Andreas Kupenberg, direktör för Teknik och Service på Akademiska Hus.

Serverhallarnas värme blir cirkulär

I Ångströmlaboratoriet bedrivs energikrävande forskning och undervisning inom bland annat batterier, solenergi, IT och cybersäkerhet. Idag mäter byggnadernas energibehov 26 GWh per år, där en majoritet av energin går åt till att kyla de stora serverhallar som behövs för att universitetets teknikintensiva verksamhet ska kunna fungera. Arbetet i projektets första etapp har fokuserat på att ta tillvara den värme som skapas i serverhallarna och på ett effektivt sätt förflytta den till andra delar av byggnaden där värme behövs för att sedan gå tillbaka som kyla till serverhallarna. Det cirkulära energisystemet gör att mängden levererad energi som annars hade krävts för att värma och kyla byggnaden drastiskt kan minska.

- Det är viktigt att vi som lärosäte är med i den här utvecklingen. Uppsala universitet är starka inom energiforskning och det handlar inte bara om att utveckla nya energitekniker utan också nya lösningar för energibesparing, säger Charlotte Platzer Björkman, professor i solcellsteknik och vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet.

Arbetet med att kraftigt reducera energileveransen till Ångströmlaboratoriet fortsätter nu med de två resterande etapperna. I dessa investerar Akademiska Hus ytterligare 35 miljoner kronor. Fokus ligger bland annat på att förbättra ventilationen.