English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Konst · Tisdag 28 november, 2023

Interaktiva konstverket ”Stream” invigt på Campus Örebro

Igår invigdes ett spännande och interaktivt konstverk på Campus Örebro. Konstverket ”Stream” av Izabel Lind är en digital utomhusskulptur som genom ledbelysning live-streamar aktiviteten på Campus Örebro, verket ändrar utseende beroende på hur folk rör sig på området. Data till konstverket hämtas från 4000 sensorer som är utplacerade på området.

Konstverket kan ses som ett självporträtt eller live-stream av aktiviteterna på Örebro universitet och på campus, de utplacerade sensorerna återger platsens rörelser och hur människor möts och interagerar med varandra. Det är fokus på färg, intensitet, övergångar och hastighet, likt en heat map.

- Det är vackert att se att konstverket uttrycker hur just vi rör oss, här och nu. Hur vi möts och hur våra tankar och åsikter möts. Precis som en stream, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Med hjälp av data från universitetets 4000 sensorer omvandlar skulpturen informationen till ett visuellt porträtt av området. Ju fler som rör sig och interagerar på campus ju mer färg, form och rörelse genereras på den vågiga LED-skärmen.

Sensorer visar hur lokaler kan användas smartare

- Att veta är att förstå. Och sensorerna som finns på campus hjälper oss att förstå hur vi kan nyttja lokalerna smartare. Vi sparar t.ex. energi genom att anpassa ventilationen efter när lokalerna används, så att ventilationen är aktiv just då och inte när lokalerna står tomma och är obokade, säger Karl Karlström, projektchef på Akademiska Hus.

Izabel Lind, konstnär, fortsätter:
- Jag vill att man upplever aktivitet, närvaro – och att det är spännande. Men också att skulpturen speglar att det är ett högteknologiskt universitet. Det kan också vara intressant att tänka på att ens egen rörelse är med och skapar verket. 

På invigningen medverkade Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet, Izabel Lind, konstnär, Marcus Rancken, konstansvarig på Akademiska Hus, Karl Karlström, projektchef på Akademiska Hus samt Peter Hagdahl, curator vid Statens konstråd.

Izabel Lind vid konstverket "Stream".

Izabel Lind vid konstverket "Stream".

Izabel Lind vid konstverket "Stream".

Del i att digitalisera Örebro universitet

Konstverket är en del i Akademiska Hus och Örebro universitets arbete med att göra universitetet till landets mest digitaliserade lärosäte. Inom ramarna för satsningen, med namnet Örebro Campus Lab, har universitetsområdet utrustats med över 4 000 sensorer som bland annat mäter ljus, temperatur, luftfuktighet och rörelse. Den data som sensorerna genererar kopplas till den digitala tvilling som Örebro universitet år 2019 blev först av landets lärosäten med att få. Syftet är att använda lokalerna på ett mer hållbart och effektivt sätt samtidigt som inomhusmiljön och energianvändningen förbättras.

Konstverket är också framtaget tillsammans med Statens konstråd, som Akademiska Hus har ett nationellt samarbete med för mer konst på landets campusområden.