Till navigation Till innehåll (s)

Företagsledning

Akademiska Hus leds av vd samt företagsledning. Företagsledningen är ett informations-, diskussions- och beslutandeforum för bolagsgemensamma och strategiska frågor. 

 

Caroline Arehult

Caroline Arehult

Vd. Anställd 2021. 
Född: 1973
Tidigare befattningar: Vd Hemfosa och Skanska Fastigheter Stockholm, samt ett flertal andra roller inom Skanska.
Utbildning: Civilingenjör.

 

Anna Alsborger

Anna Alsborger

Fastighetsdirektör. Anställd 2022. 
Född: 1977
Tidigare befattningar: Ledande befattningar på Hemfosa och Hemsö samt verksam på Kungsleden, Catella och Ernst & Young.
Utbildning: Civilingenjör. 

 

Peter Andersson

Peter Anderson

CFO. Anställd 2022. 
Född: 1970
Tidigare befattningar: Ekonomidirektör Jernhusen, CFO Hemfosa Fastigheter, CFO- och ekonomichefsroller på Kungsleden, ICA Fastigheter och Steen & Ström.
Utbildning: Civilekonom.

 

Ulf Däversjö

Ulf Däversjö

Direktör Affärsteknik och utveckling. Anställd 2014.
Född: 1979
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Accessy Intressenter AB.
Tidigare befattningar: Inköpsdirektör Akademiska Hus, Managementkonsult Capgemini Consulting och Global Purchaser Arla Foods.
Utbildning:
MSc, Civilekonom.

Erik Florman

Erik Florman

Hållbarhetschef. Anställd 2022. 
Född: 1979
Övriga uppdrag: Grundare Cleanblocks
Tidigare befattningar: Hållbarhetschef på Kungsleden, Gruppchef Hållbar Affärsutveckling på Skanska och tillförordnad LEED-chef på Sweden Green Building Council.
Utbildning: Landskapsarkitekt.

Marie Hallander Larsson

Marie Hallander Larsson

HR-direktör. Anställd 2017.
Född: 1961
Tidigare befattningar: HR-direktör Försäkringskassan, Swedbank AB, Posten AB, Scandic Hotels AB och Wedins AB.
Utbildning: Fil.Kand. Marknadsekonom. 

 

Andreas Kupenberg

Andreas Kupenberg

Direktör för Teknik & Service. Anställd 2022. 
Född: 1973
Tidigare befattningar: Contract Director Coor Service Management, chefsroller på Coor Service Management och Addici, vd Coor APS. 
Utbildning: Ekonom, diplomerad inom fastighetsförvaltning.

 

Ali Ranji

Ali Ranji

Projektdirektör. Anställd 2022. 
Född: 1978
Tidigare befattningar: Ledande befattningar på Fabege och Vasakronan.
Utbildning: MSc.

 

 

Cecilia Wide

Cecilia Wide

Kommunikationsdirektör. Anställd 2012.
Född: 1969
Tidigare befattningar: Kommunikationschef SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.
Utbildning: Fil.Kand.Carolin Åberg Sjöqvist

Carolin Åberg Sjöqvist

Chefsjurist. Anställd 2004.
Född: 1968
Tidigare befattningar: Advokat, advokatfirman Glimstedt, Hovrättssaccessor, Hovrätten för Västra Sverige.
Utbildning: Jur.Kand.