Företagsledning

Akademiska Hus leds av vd samt företagsledning. Företagsledningen är ett informations- diskussions- och beslutandeforum för bolagsgemensamma och strategiska frågor. 

 

Kerstin Lindberg Göransson

Kerstin Lindberg Göransson

Vd. Anställd 2011.
Född: 1956
Övriga uppdrag: Sveaskog, Hemnet Group AB och vice ordförande Win Win Gothenburg Sustainability Award
Tidigare befattningar: Flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport, ekonomi- och finansdirektör samt vice vd Scandic-koncernen.
Utbildning: Civilekonom.

 

Catarina Fritz

Catarina Fritz

CFO och vice vd. Anställd 2016.
Född: 1963
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Green Cargo
Tidigare befattningar: Ekonomidirektör Keolis Sverige, Frösunda LSS, Addici, Aditro Group och Stockholmsbörsen. Ekonomichef Investor.
Utbildning: Civilekonom.

 

Jonas Bjuggren

Jonas Bjuggren

Förvaltningsdirektör. Anställd 2017. 
Född: 1974
Tidigare befattningar: Regionchef Vasakronan, marknadsområdeschef och affärsenhetschef på AP fastigheter samt projektledare på Skanska och Sweco.
Utbildning: Civilingenjör.

 

Peter Bohman

Peter Bohman

Marknadsområdesdirektör. Anställd 2013.
Född: 1972
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Realus AB samt IFU Arena AB.
Tidigare befattningar: Terminalchef och jourhavande flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport. Olika chefsbefattningar Swedavia.
Utbildning: BSc, Fastighetsekonom.

 

Ulf Däversjö

Ulf Däversjö

Direktör Innovation och hållbar utveckling.
Anställd 2014.
Född: 1979
Tidigare befattningar: Inköpsdirektör Akademiska Hus, Managementkonsult på Capgemini Consulting, Global Purchaser och Arla Foods.
Utbildning: Civilekonom.

 

Hayar Gohary

Hayar Gohary

Projektdirektör. Anställd 2007.
Född: 1975
Tidigare befattningar: Projektledare Vallentuna kommun. Projektledare Akademiska Hus.
Utbildning: Civilingenjör.

 

Marie Hallander Larsson

Marie Hallander Larsson

HR-direktör Akademiska Hus. Anställd 2017.
Född: 1961
Tidigare befattningar: HR-direktör Försäkringskassan, Swedbank AB, Posten AB, Scandic Hotels AB och Wedins AB.

 

 

Åsa Henninge

Åsa Henninge

Marknadsområdesdirektör. Anställd 2019. 
Född: 1971
Tidigare befattningar: Vd Wästbygg Projektutveckling, affärsområdeschef Analys på Svefa och projektledare Skanska Nya Hem. 
Utbildning: Civilingenjör.

 

Magnus Huss

Magnus Huss

Marknadsområdesdirektör. Anställd 1993.
Född: 1967
Övriga uppdrag: Styrelseledamot AFF Forum.
Tidigare befattningar: Projektchef, fastighetschef och förvaltare Akademiska Hus Stockholm. Ingenjör och drifttekniker Byggnadsstyrelsen.
Utbildning: Gymnasieingenjör. 

 

Cecilia Nielsen

Cecilia Wide

Kommunikationsdirektör. Anställd 2012.
Född: 1969
Tidigare befattningar: Kommunikationschef SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.
Utbildning: Fil. Kand.

 

 

Carolin Åberg Sjöqvist

Carolin Åberg Sjöqvist

Chefsjurist. Anställd 2004.
Född: 1968
Tidigare befattningar: Advokat, advokatfirman Glimstedt, Hovrättssaccessor, Hovrätten för Västra Sverige.
Utbildning: Jur.Kand