English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Hållbarhet · Måndag 29 april, 2024

Regnprognoser minskar risken för översvämningar och skapar finare utemiljö vid sjön Sjön i Lund

Genom att testa hur dagvattenflödet kan styras med hjälp av regnprognoser vill Akademiska Hus och VA SYD klimatanpassa utomhusmiljön vid Lunds universitet för kraftiga regn. Målet är att minska risken för översvämningar i området och skapa en mer attraktiv miljö runt sjön Sjön med ökad vattenomsättning och mindre tillväxt av alger.

Mitt på campus vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) ligger sjön Sjön och direkt i anslutning till den finns en dagvattendamm som fått namnet pölen Pölen. Nu startar Akademiska Hus och VA SYD ett gemensamt arbete för att testa en innovativ lösning där vattennivån i Pölen ska kunna styras med hjälp av väderprognoser. Tillsammans hoppas parterna bidra till en ny lösning som en del av en nödvändig klimatanpassning.

- Samarbetet med VA SYD är en del i Akademiska Hus nationella arbete för att säkerställa att våra byggnader och campus klarar framtidens förändrade klimat. Projektet bidrar också till en vackrare miljö runt Sjön och Pölen med levande porlande vatten och en trivsam naturlig plats för alla som vistas på campus, säger Pontus Isaksson, fastighetsområdeschef på Akademiska Hus.

Fördröjning av kraftiga regn

Prognosstyrning testas nu för första gången för att skapa extra fördröjning av kraftiga regn. Lösningen handlar om att använda regnprognoser för att styra nivån i dagvattensystemet där både Pölen och Sjön ingår.

När prognoserna visar att ett större regn är på väg tappas vatten av för att skapa extra fördröjningsvolym i Pölen. Det görs genom en nivåregleringsbrunn, en så kallad munkbrunn med styrbar lucka. På det sättet används både Pölen och i nästa steg Sjön för att ta hand om regnvatten som annars lätt översvämmar ledningsnätet. Den nya förbindelsen mellan Pölen och Sjön bidrar till att vattnet omsätts naturligt och att syresättningen av vattnet ökar med minskad algtillväxt som följd.

Iluustration på sjön sjön

Caption

Iluustration på sjön sjön

- Med ett förändrat klimat och en förtätad stad så behöver fastighetsägare, kommun och VA-organisation arbeta tillsammans för att göra plats för vattnet i staden. Genom att använda väderprognoser för att styra vattennivån vill vi testa en ny teknik i samarbetet mot översvämningar, säger Hanna Nordlander, utredningsingenjör på VA SYD.

Arbetet med prognosstyrning planeras att starta under sommaren 2024 och förhoppningen är att vara klar till hösten. Projektet är en del av REWAISE, ett innovationsprojekt med fokus att använda vatten smartare och använda rätt vattenkvalitet till rätt ändamål.


This project has received funding from the European Union’s Horizont 2020 research and innovation program under grant agreement No 869496.