English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Ekonomi · Tisdag 9 juli, 2024

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 juni 2024: Fortsatt stabilt förvaltningsresultat

Akademiska Hus redovisar ett oförändrat och stabilt förvaltningsresultat för det första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. Den orealiserade värdeförändringen på fastigheter uppgick till -574 Mkr (-182), vilket motsvarar -0,5 procent (-0,2). Soliditeten uppgick till 47,6 procent.

Delårsrapporten i sammandrag:

  • Hyresintäkterna uppgick till 3 957 Mkr (3 754).  
  • Driftkostnaderna uppgick till 643 Mkr (696).
  • Räntenettot uppgick till -519 Mkr (-357) och värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till -202 Mkr (5).
  • Förvaltningsresultatet var oförändrat och uppgick till 2 262 Mkr (2 262). 
  • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till -571 Mkr (-178).
  • Resultatet före skatt uppgick till 1 489 Mkr (2 089) och periodens resultat till 1 183 Mkr (1 616). 
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 1 298 Mkr (1 116).
  • Fastigheter har under perioden sålts till ett värde om 30 Mkr (95). Realisationsresultatet uppgick till 3 Mkr (4).  
  • Direktavkastning, exklusive fastigheter under uppförande, uppgick till 5,0 procent (4,9) för de senaste 12 månaderna. 

– Att utveckla dynamiska och hållbara kunskapsmiljöer för universitet och högskolor är kärnan i Akademiska Hus verksamhet. I takt med att nya möjligheter uppstår när lärosätena optimerar sina lokaler, hittar också allt fler företag till våra campus runt om i landet. Sammantaget har vi under detta kvartal tecknat hyresavtal med ett 20-tal nya företag, vilket visar att möjligheten att etablera sig i campusmiljöer med deras unika samverkansmöjligheter mellan akademi och näringsliv är mycket lockande, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.