English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Innovation för hållbar campusutveckling


Hur ser framtidens fastighetsbolag ut i en omvärld som förändras i snabb takt? Akademiska Hus arbetar aktivt med innovationsr att testa nya sätt att möta samhällets utmaningar och våra kunders behov. Som statligt ägt bolag ska vi vara en förebild i branschen och en ansvarstagande samhällsaktör i allt vi gör. Innovation är en av de arbetsmetoder vi använder för att bidra till mer hållbara städer.  

Innovation som metod

Vår vision är att stärka Sverige som kunskapsnation och vi har högt ställda mål och ambitioner inom hållbarhet, vilket kräver att vi samverkar med andra aktörer för att snabbt ta till oss ny teknik och ny kunskap för att accelerera vår utveckling.

Mål med vårt innovationsarbete

Innovationsarbetet på Akademiska Hus präglas av öppenhet och sker ofta i samverkan med andra, till exempel kunder och leverantörer. För oss handlar innovation om ett förnyelsearbete, där innovationsprojekt bidrar till nya affärsmodeller verksamheter, arbetssätt och tekniska lösningar.  

  • Möjliggöra och delta i hållbar omställning
  • Hjälpa lärosäten att möta föränderliga behov
  • Göra beståndet till mer intelligent och flexibelt
  • Vara en öppen och anpassningsbar verksamhet

Nyheter

Projekt och händelser kopplat till innovation

Våra campus fungerar utmärkt som testbäddar. Här kan vi i samverkan med våra kunder och andra aktörer i näringslivet hitta och nya lösningar på viktiga samhällsproblem.

Regnprognoser minskar risk för översvämningar

Dagvattenflöden regleras utifrån väderprognoser. Unikt försök på campus i Lund.

Läs mer

Flexibel elmarknad testas på campus

Genom EU-projektet FlexiGrid fungerar campus som testbädd för flexibla sätt att använda el mer effektivt.

Läs mer

Projekt för återbruk i stor skala - Återhus

I projektet Återhus testar vi att på campus återanvända material med stor klimatpåverkan, så som betong.

Läs mer