English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Hållbarhet

Vägen till klimatneutralitet 2035


Vi tar vårt klimatansvar på allvar och implementerar aktivt hållbarhet i vår verksamhet. Med ett mål om att vara klimatneutrala senast 2035 har vi fastställt konkreta åtgärder och delmål för att reducera våra utsläpp. Att ta klimatansvar på riktigt innebär för oss att vi ser klimatfrågan som lika viktig som ekonomiska mål och att vi anpassar hela vår verksamhet utifrån beslutade utsläppsnivåer. 

Vår definition av klimatneutralitet innebär att vi reducerar våra utsläpp av växthusgaser med 85 procent jämfört med vårt basår 2019 och vi tar bort kvarvarande utsläpp under samma verksamhetsår, exempelvis med negativa utsläpp.  

Direkt och indirekt påverkan räknas

Vi har ett ambitiöst klimatmål om att bli klimatneutrala till 2035, vilket inkluderar våra direkta utsläpp (scope 1), våra indirekta utsläpp från energi (scope 2) och indirekta utsläpp från hela värdekedjan (scope 3), med delmål att reducera utsläppen med 40 procent till år 2025 och 65 procent till 2030.  

Vi ska vara transparenta och öppna med hur utsläppen ser ut och dela med oss av vår väg framåt för att möjliggöra en hållbar omställning. Våra utsläppsminskningar ska gå i enlighet med vetenskapen för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 grader.  

Klimatbudget – för transparens om vägen framåt

Vi kallar det för klimatbudget. Ett sätt för oss att redovisa och synliggöra hur vi steg för steg, år för år, tar oss framåt mot målet att år 2035 vara klimatneturala. 

Att vara transparenta om vår väg framåt är ett sätt att tydliggöra både för oss själva men också för branschen i stort om hur vi tar oss framåt. Det är ett viktigt styrmedel för hela vår verksamhet och det är genom den vi sätter gränser för tillåtna utsläpp framöver.