English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

· Måndag 3 juni, 2024

Akademiska Hus emitterar sin tredje gröna obligation

Akademiska Hus har nu emitterat en ny grön obligation. Intresset för att investera i hållbara projekt som stärker Sverige som kunskapsnation var även denna gång mycket stort och emissionen omfattar totalt 1 500 Mkr.

Som ett led i bolagets finansiella hållbarhetsarbete har Akademiska Hus emitterat sin tredje gröna obligation med en löptid om fem år. Obligationsemissionen har genomförts under bolagets sedan länge etablerade EMTN-program och noteras på London Stock Exchange.

Emissionslikviden kommer att användas enligt Akademiska Hus ramverk för gröna obligationer. Ramverket uppdaterades i juni 2023 och breddades då med delar av EU Taxonomins tekniska kriterier. Ramverkets utformning är baserat på ICMA Green Bond Principles 2021 och har granskats av S&P/Cicero Shades of Green som har gett det betyget Medium Green. Emissionen är den första under det uppdaterade ramverket. Vilka specifika projekt som pengarna kommer att allokeras till och hur villkoren i det gröna ramverket efterlevs, kommer att publiceras i den investerarrapport som varje år publiceras på Akademiska Hus hemsida.

Exempel på projekt som kan komma att finansieras under det uppdaterade gröna ramverket är Natrium i Göteborg. Byggnaden samlar stora delar av den Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och innehåller avancerade labbmiljöer, undervisningslokaler, kontor och studieplatser. Natrium är certifierat i den högsta klassen för miljöbyggnad - nivå guld. För att uppnå den nivån ställs höga krav på bland annat hållbara materialval och energieffektivitet. Behovsstyrd ventilation och belysning finns installerat samt 750 kvadratmeter solceller på taket. Vi har även arbetat med återbruk inom projektet, däribland produkter från ombyggnationen av Handelshögskolan såsom marmor, fönsterbänkar, utvändig kalksandsten samt armaturer.