Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Erik Florman
Hållbarhetschef
072 205 03 96
erik.florman@akademiskahus.se
Karin Blomstrand
Finanschef
073 026 20 97
karin.blomstrand@akademiskahus.se
Emil Rundell
Skuldförvaltare
070 653 26 58
emil.rundell@akademiskahus.se

Akademiska Hus publicerar uppdaterat ramverk för gröna obligationer

Onsdag, 28 juni 2023

Akademiska Hus publicerar uppdaterat ramverk för gröna obligationer

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har Akademiska Hus ett stort ansvar för att långsiktigt bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det uppdaterade ramverket har nu breddats med delar av EU Taxonomins kriterier och skapar möjligheter för ytterligare grön finansiering.

Akademiska Hus har sedan början av 2000-talet arbetat med hållbarhetsfrågor och hållbarhet är en viktig del i allt vi gör. Som ett led i vårt finansiella hållbarhetsarbete har Akademiska Hus tillsammans med Handelsbanken tagit fram ett uppdaterat ramverk för gröna obligationer.

Grunden för det gröna ramverket som nu publicerats utgörs av såväl krav om miljöcertifiering som energieffektivitet. Akademiska Hus omfattas även av EU:s taxonomiförordning, vilken innehåller regler som avgör när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar inom EU. Genom att bredda ramverket med delar av EU Taxonomins kriterier, med fokus på de tekniska kriterierna, ger det en indikation om hur väl investeringar under det gröna ramverket linjerar med EU Taxonomin.

- Med ett nytt grönt ramverk vill vi ta nästa steg och erbjuda investerare möjligheten till grön finansiering inom våra hållbara tillgångar och aktiviteter som bidrar till den hållbara omställningen. Utöver våra ambitiösa hållbarhetskrav är det extra glädjande att vi nu inkluderar kriterier i linje med EU:s definition på hållbart byggande genom taxonomin, säger Erik Florman, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

I ramverket ges också en uppdaterad inblick i Akademiska Hus hållbarhetsarbete där vi beskriver vår färdplan mot vårt klimatmål - att vara klimatneutral i hela värdekedjan till 2035. Utöver fastigheter kommer även investeringar kopplade till energieffektivitet, solceller och klimatåtgärder kunna vara underlag för finansiering.

Utformningen av ramverket bygger på Green Bond Principles 2021. Innehållet har granskats av Cicero Shades of Green, som har gett ramverket betyget Medium Green.