English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Natrium

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitets hemvist. Här finns flexibla labb och lärandemiljöer tillsammans med kontor och studieplatser i en fin miljö.


Om Natrium

Natrium är beläget högst upp på Medicinareberget och stod färdig under 2023. Huset är byggt på uppdrag av Göteborgs universitet och ritat av Kanozi Arkitekter och består av två huskroppar i sju våningsplan samt ett mellanliggande atrium. Runt atriet ryms avancerade labb, lärandemiljöer och kontor. Här bedrivs forskning inom bland annat biologi, miljövetenskap, kemi, molekylärbiologi, marina vetenskaper, geovetenskaper och kulturvård. I atriet ryms studieplatser och flertalet konstverk. 

Namnet Natrium är en ordlek i flera nivåer härrörande från grundämnet natrium, kopplingen till ordet naturvetenskap genom begynnelsebokstäverna samt också till det atrium som finns i mitten av huset.

Kortfakta

 • Byggår: 2023
 • Arkitekt: Kanozi Arkitekter
 • Campusområde: Medicinareberget
 • Adress: Medicinaregatan 7B
 • Ort: Göteborg
 • Anläggningsid: O0009038
 • Hyresgäst: Göteborgs Universitet
 • Verksamhet: Naturvetenskapliga fakuliteten
 • Lokalarea: 28 000 kvm

Miljöbyggnad guld

Det ligger ett gediget arbete från alla involverade parter bakom certifieringen. Exempelvis är fasad och fönster utformade för att minska energiförluster och värmeinstrålning. Under byggtiden lades stor fokus vid att välja hållbara byggmaterial och där det varit möjligt även närproducerat till exempel kommer stålarmeringen i huset ifrån Norge.

På taket finns 750 kvm solceller som tillsammans med behovsstyrd ventilation och belysning ger minskad elförbrukning.

Ta en närmre titt

Välkommen in i Natrium.

 • Adress:

  Medicinaregatan 7B, 413 90 Göteborg

 • Buss:

  Hållplats Medicinaregatan

 • Spårvagn:

  Hållplats Medicinaregatan

 • Parkering:

  På Medicinaregatan Norra Parkering eller i parkeringshus på Medicinaregatan 18

 • Övrigt:

  Laddstolpar finns på Medicinaregatan 1B