English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Ny byggnad för Konstnärliga fakulteten

Tillsammans med Göteborgs universitet bygger Akademiska Hus Konstnärliga. Ett projekt som kommer samla Konstnärliga fakultetens verksamheter under ett och samma tak. Projektet omfattar en ombyggnad av befintliga Artisten och två nya huskroppar anpassade för att möta Konstnärliga fakultetens behov.


Om Konstnärliga

Tillsammans med Göteborgs universitet uppför Akademiska Hus ”Konstnärliga”. En om- och tillbyggnad för hela Konstnärliga fakulteten strategiskt placerad nära några av stadens stora kulturinstitutioner och kollektivtrafiknoden Korsvägen. Genom att alla konstarter kommer kunna samlas i nya, ändamålsenliga lokaler vid universitetsområdet Näckrosen blir de en viktig del i den gränsöverskridande mötesplats för humaniora, konst och kultur som skapas där.

Under 2015 genomförde Akademiska Hus ett parallellt uppdrag för utveckling av hela universitetsområdet runt Renströmsparken. Tham & Videgård arkitekter lämnade in ett förslag för Konstnärliga fakulteten som bearbetats vidare i en förstudie och blev ett underlag till en ny detaljplan. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige och vann laga kraft den 22 juni 2020. Under hösten 2022 gav stadsbyggnadskontoret även bygglov för projektet som beräknas starta alldeles i början av 2023.

Byggprojektet

  • Byggstart: Februari 2023
  • Färdigställande: Preliminärt etappvis 2025-2027
  • Hyresgäst: Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet
  • Verksamhet: Konstnärlig utbildning och forskning
  • Arkitekter: Tham och Videgård Arkitekter
  • Anläggningsid: O0009038
  • Ort: Göteborg
  • Campus: Campus Näckrosen

Flexibla lokaler

Satsningen består av en ombyggnad av en del av befintliga Artisten samt en tillbyggnad med två nya huskroppar i sex våningar som kallas Kuben och Längan. Miljöerna kommer bland annat att innehålla verkstäder, multisalar, danssalar, konsertsalar, teatrar, gallerier, ateljéer, musikrum, studior, kontor, café och restaurang.

Lokalerna får en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitetets framtida behov samtidigt som samlokaliseringen i den nya byggnaden medför att fakultetens behov av hyrda lokaler totalt sett kommer att minska med 25 procent jämfört med den yta som de hyr idag. Om- och tillbyggnadsprojektet omfattar sammanlagt cirka 45 000 m2, varav Konstnärliga fakulteten avser att hyra 26 200 m2. Övriga ytor innefattar ett parkeringsgarage samt attraktiva kontorsytor för externa verksamheter med koppling till akademin eller som i ett längre perspektiv kan utgöra yta för fakulteten att växa i. 

Uppgång från Västlänken

Projektet innefattar också en uppgång från Västlänken station Korsvägen. Uppgången kommer att vara integrerad i den nya tillbyggnaden Längan och placerad vid hörnet mellan Johannebergsgatan och Olof Wijksgatan. Placeringen har arbetats fram i nära samarbete med Göteborg Stad och med målsättningen att minimera förändringarna i stadsmiljön. Med uppgången öppnar byggnaden och universitetet upp ytterligare mot staden, genomströmning och folkliv på omgivande gator ökar och möjligheten till hållbart resande till och från campus förbättras.

Om- och tillbyggnaden kommer starta i början av 2023. Konstnärliga fakultetens inflyttning planeras att inledas i en första etapp under 2025 och slutföras under 2027.