English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Nytt universitetsbibliotek vid Näckrosenområdet

Universitetsbiblioteket vid Korsvägen i Göteborg behöver nya lokaler för att fortsatt utveckla en modern biblioteksverksamhet och skapa en kreativ, fysisk mötesplats för akademi och samhälle.


Om nytt universitetsbibliotek vid Näckrosenområdet

Därför planerar Akademiska Hus tillsammans med Göteborgs universitet för en ny och mer ändamålsenlig byggnad. Den nya biblioteksbyggnaden ska samla nuvarande Humanistiska biblioteket, Konstbiblioteket och Biblioteket för musik och dramatik under samma tak och kommer att ligga där Göteborgs universitets Humanistiska bibliotek ligger i dag.

Ett nytt universitetsbibliotek är en del av det centrum för konst, kultur och humaniora som Göteborgs universitet utvecklar i Näckrosenområdet runt Renströmsparken de kommande åren. Med närheten kulturinstitutionerna runt Götaplatsen och den framtida stationen för tågtunneln Västlänken vid Korsvägen är det ett strategiskt läge som kan öppna upp och koppla samman universitetet med staden och människorna.

Projekt i tidigt skede

  • Projektet är i ett tidigt skede och förutsätter beslut hos Akademiska Hus styrelse samt nödvändiga myndighetsbeslut för att förverkligas

Ny Utredning för Göteborgs Universitetsbibliotek: Framtida Behov och Gestaltning

Under 2020 och 2021 pågick en projekttävling om gestaltningen av det nya biblioteket. I juryn fanns representanter för Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter. Vinnaren, som utsågs den 1 juni 2021, blev det danska arkitektkontoret Cobe och deras förslag Kunskapens fyr. 

Under 2023 startades en ny utredning för att utröna möjligheten att tillgodose behoven hos universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet i befintliga byggnader och på så sätt minska nybyggnationen inom projektet. Utredningen beräknas pågå fram till hösten 2024. Projektet befinner sig fortfarande i tidigt skede.