English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

Kundservice

Innovation · Tisdag 19 december, 2023

Samverkan för återbruk av lastbärande konstruktionsdelar

Återhus är ett samverkansprojekt kring återbruk av tunga, lastbärande konstruktionsdelar från klimatintensiva byggmaterial som betong. Ett brett konsortium som leds av RISE har nu fått klartecken att starta fas tre av projektet. Återhus 3.0 ska mobilisera hela värdekedjan för att implementera och skala upp återbruk av stora och tunga betongelement i nya konstruktioner. Akademiska Hus är en av parterna i projektet.

Det övergripande målet med Återhus är att ställa om bygg – och fastighetsbranschen till cirkulär ekonomi och möjliggöra kraftig minskning av koldioxidutsläpp. Återhus 3.0 ska utveckla processer och verktyg som ska användas för att implementera återbruk av byggdelar med högsta klimatpåverkan – lastbärande konstruktioner i betong och stål i stor skala. Målet är att utveckla en marknad för återbrukade stommar med hjälp av digitaliseringsverktyg samt ta fram logistiska lösningar och affärsmodeller, standardiserade metoder för kvalitetssäkring, design för återbruk och uppdatering av regelverk som standarder och certifiering. Alla de verktygen ska tillämpas och demonstreras i sex olika demonstrationsprojekt i stor skala.

Teknikhöjden ett av demonstrationsprojekten

Ett av demonstrationsprojekten är Teknikhöjden, en tomställd byggnad från 1960-talet som ägs av Akademiska Hus och ligger i norra delen av campus Albano i Stockholm. Byggnaden omfattats av ett rivningsbeslut på grund av en sedan långt tillbaka beslutad detaljplan, men blir nu ett demonterings- och innovationsprojekt med ambitionen att kunna bygga nytt av gammalt. Teknikhöjden har en platsgjuten stomme, innerväggar i lättbetong och fasad av sandwichelement i betong. Genom att byggnaden blir en del av Återhus 3.0 kommer Akademiska Hus att utreda återbrukspotentialen, men också utveckla affärsmodellen för projekt som saknar mottagare för material samt utreda logistik, lagringsplatser och lagringskostnader.

- Syftet med att montera ner Teknikhöjden är att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi och värderingar av en cirkulär affär som bygg- och fastighetsbranschen kan enas kring. Genom deltagande i Återhus har vi stora möjligheter att skaffa oss nya lärdomar och hitta helt nya arbetssätt kring återbruk tillsammans med andra aktörer, säger Linda Karlsson, hållbarhetsansvarig projekt på Akademiska Hus.

14 parter ingår

Återhus 3.0 startar i december 2023 och ska pågå i två år. Budgeten är på 51 miljoner kronor. 14 parter ingår i projektkonsortium: RISE, Akademiska Hus, Bjerking, Codesign, Förbo, Heidelberg Materials-Precast Contiga, KTH, Magnolia Bostad, NCC, Palats, QPG, Stockholms Stad, Svensk Betong, Tyresö Kommun.

- Vi ser flera resultat framför oss. Antal nya verktyg kan underlätta, påskynda och skala upp återbruk av de mest klimattunga lastberande element som samtidigt måste uppvisa hårdaste kvalitetskrav. Det finns en tydligt uttalad vilja hos svenska fastighetsutvecklare, entreprenörer, arkitekter och konstruktörer att driva på och minska klimatavtrycket från byggbranschen och vi ser även tecken att affärsmodeller går mot det cirkulära. Vi ska komplettera alla pusselbitar som saknas att använda det i en full skala, säger Katarina Malaga, projektledare för Återhus 3.0 och forskare och avdelningschef för Infrastruktur och betongbyggande på RISE.

Besök också!