English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Samverkan

Prisbelönt climate-tech-bolag expanderar på Campus Ultuna/Green Innovation Park

Nu är det klart att bolaget NitroCapt AB kommer att flytta in i tre lokaler i Ultuna/Green Innovation Park under 2023. Företaget har beskrivits som ett av Sverige mest lovande av NyTeknik.

NitroCapt är redan idag medlem i Green Innovation Park – Akademiska Hus och SLU gemensamma satsning med syfte att erbjuda en stimulerande och värdeskapande arena för möten mellan akademi, näringsliv och samhälle. Nu står NitroCapt inför en stor uppskalning av sin verksamhet – något som är möjligt tack vare Green Innovation Parks stora variation av lokaler.

– Vi ser fram emot att välkomna NitroCapt till ännu större lokaler i Ultuna. Det är ett bolag som med sin innovation och tydliga fokus på den hållbara omställningen kommer bidra ytterligare till att stärka Ultunas gröna profil, säger Josef Mård, t.f. fastighetschef på Akademiska Hus.

– För oss är Green Innovation Park ett naturligt val eftersom vi är ett grönt innovationsbolag med starka kopplingar till forskningen på SLU. Lokalerna är utmärkta och vi får bra service att justera lokalerna efter våra behov av Akademiska Hus, säger Björn Lindh, strategichef på NitroCapt.

Innovativt bolag som kan växa på Ultuna

NitroCapt arbetar med att skapa ett hållbart och kostnadseffektivt grönt kvävegödselmedel med nollutsläpp – detta gör man med hjälp av luft, vatten och förnybar energi. Det är en potentiell revolution för jordbruket som behövs i omställningen till en mer hållbar värld.

– Vi behöver gödningsmedel för att föda en växande befolkning och kväve är det mest använda växtnäringsämnet. Men idag är kvävegödselindustrin fossilberoende och CO2-utsläppen är på samma nivåer som den globala flygindustrin, 500 miljoner ton per år! säger Björn Lindh, strategichef på NitroCapt.

NitroCapt utsågs i november 2022 på FN:s klimattoppmöte som vinnare av den prestigefyllda innovationstävlingen Startup4Climate. Tävlingen riktar sig till unga företag som med sina idéer kan påskynda energiomställningen och begränsa den globala uppvärmningen.