English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Om oss

Om företaget


Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med universitet och högskolor vill vi stärka Sverige som kunskapsnation. Det gör vi genom att bygga, utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning och innovation. Våra hus finns på orter över hela landet – från Luleå i norr till Malmö i söder. I våra hus studerar, forskar och arbetar över 300 000 personer varje dag. 

Akademiska Hus i korthet

Detta är vårt statliga uppdrag

”Akademiska Hus ska äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden. Bolagets inriktning omfattar byggande och förvaltande av studentbostäder.” Det förtydligade uppdraget fastslogs av Sveriges Riksdag i december 2013.

Organisation

Vi är huvudsakligen organiserade utifrån från tre enheter: projektenheten, fastighetsenheten samt teknik- och service-enheten. Det är en organisation som gör det möjligt att snabbt och effektivt införa framgångsrika lösningar från en del i landet till annan och därmed kunna möta våra kunders behov på bra sätt oavsett var i landet de är. Avgörande är också vår lokala närvaro i form av våra fastighetsområden. 

Akademiska Hus i siffror:

  • Fastighetsvärde: 116 miljarder
  • Omsättning: 7,6 miljarder
  • Marknadsandel: 60 procent
  • Projektportfölj: 9,3 miljarder

Läs mer om företaget