Till navigation Till innehåll (s)

Måltidens Hus

Måltidens Hus är ett centrum för mat, dryck och måltidens form. I huset samsas två aktörer med olika verksamheter. Örebro universitet bedriver universitetsutbildning och forskning inom måltidskunskap.

1992 under världsutställningen i Sevilla stod Måltidens Hus som representant för Sverige i Spanien. Paviljongen som har ett alldeles unikt innertak är smyckat med norrsken av konstnären Gösta Wessel. Formationen av taket är tänkt som formen av ett medelhavspalats, som möter den svenska ladan. Inför invigningen av huset 1994 hade det flyttats från Spanien till Bergslagen där det sen återuppfördes på Campus Grythyttan.

 

Om Måltidens Hus

Byggår: 1993
Campusområde: Campus Grythyttan
Adress: Sörälgsvägen 4
Ort: Grythyttan
Anl. nr: T0014001

Hyresgäst: Örebro universitet

Kontakt

Thomas W Andersson
Teknikspecialist
070 663 25 11
thomasw.andersson@akademiskahus.se
Marcus Tegen
Fastighetsförvaltare
072 208 15 23
marcus.tegen@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Ventilation

Allmänt 

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. 

Kontor 

Lufttillförseln i kontor sker automatiskt med ett kontinuerligt flöde. Temperaturen kan regleras manuellt via en rumsregulator på väggen vid dörren, vrids omställaren mot plus blir det varmare och vrids den mot minus blir det kallare.

Mötesrum - konferensrum

Lufttillförseln i mötesrummen sker automatiskt med ett kontinuerligt flöde, i vissa mötesrum kan ventilationen forceras manuellt via en tryckknapp på väggen. 

Metodköket

Ventilationen startas med tryckknapp vid respektive kåpa. Kåpa 1 och 2 som försörjer spisarna i mitten av köket startas med on/off knapp och har en timer som automatiskt stänger av ventilationen efter 8 timmar.

Köket på festvåningen

Ventilation startas med tryckknappar innanför dörren, där går att ange önskad tid.

Kantinköket

I matsalen Hyttblecket startas ventilationen manuellt med hjälp av tryckknapp och timer. Ventilation i kök styrs och startas av användandet av köksutrustning.

 

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering 

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i nära anslutning till huvudentrén. 

Entréer och hissar 

Entréerna är tillgänglighetsanpassade och alla våningar kan nås via hiss. 

RWC 

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns på entréplan. I RWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal". Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp. 

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker 

• varna andra som kan vara i fara 

• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112 

• släck branden om det är möjligt

Automatiskt brandlarm

Utrymningslarm vid brand utlöses via rökdetektorer placerade i utrymningsvägar, teknikutrymmen och i utrymmen där många personer samlas. Utlöst larm, dvs. signal till utrymning, ges via ringklocka och rött blixtljus i delar av huset.

Utlöst larm går till SOS och Akademiska Hus.Brand som inte kan släckas med utplacerade handbrandsläckare ska larmas via telefon 112. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 

Du kan manuellt utlösa utrymningslarmet med hjälp av tryckknappar i anslutning till utrymningsvägarna.

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids.
Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område.

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt!

Utrymningsvägar / Samlingsplats 

Se utrymningsplaner i korridorer.

Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två trapphus. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen se respektive utrymningsplan. 

Belysning och el

Kontor 

Belysning tänds och släcks manuellt med tryckknapp innanför dörren.

Övriga utrymmen
Toalett, mötesrum och korridors belysning tänds och släcks manuellt med tryckknapp innanför dörren.

Belysning trapphus är tidsstyrd. Utöver inställd tid tänds belysningen via tryckknapp.

AV-utrustning 

För frågor gällande AV-utrustning kontakta Universitetets tekniker.

Avfall

Örebro Universitetet ansvarar och sköter om all avfallshanteringen.