Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Caroline Arehult
VD
070 553 80 26
caroline.arehult@akademiskahus.se
Peter Anderson
CFO (Chief Financial Officer)
070 690 65 75
peter.anderson@akademiskahus.se

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 september 2023 : Starkt driftöverskott och stabila fastighetsvärden

Tisdag, 24 oktober 2023

Delårsrapport-q3-2023-1000x650.jpg

Akademiska Hus ökar sitt driftöverskott i jämförelse med föregående år, men visar ett något minskat förvaltningsresultat till följd av ett försämrat räntenetto. Direktavkastningskravet har höjts, vilket för kvartalet ger en värdeförändring på förvaltningsfastigheter på -611 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 48 procent och är därmed oförändrad från föregående kvartal. 

Delårsrapporten i sammandrag: 

 • Hyresintäkterna uppgick till 5 599 Mkr (5 115). 
 • Driftöverskottet uppgick till 4 176 Mkr (3 897). 
 • Räntenettot uppgick till -620 Mkr (-296) och värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till 23 Mkr (1 324). 
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 411 Mkr (3 454). 
 • Värdeförändringarna i förvaltningsfastigheter till -789 Mkr (3 357).  
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 2 646 Mkr (8 135). 
 • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 1 790 Mkr (1 742). 
 • Fastigheter har sålts till ett bokfört värde om 91 Mkr (714).  
 • Direktavkastning, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 4,9 procent (4,7) för de senaste 12 månaderna. 

  - I september bekräftades vår kreditrating på AA med stabila utsikter från Standard & Poor’s, en nivå som vi bibehållit sedan 1996. Med vår finansiella stabilitet som grund kommer vi trots tuffa tider att kunna underhålla och utveckla våra fastigheter med samma höga ambitionsnivå som tidigare, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.