Till navigation Till innehåll (s)

Mer information:

Christian Jönsson
Fastighetsområdeschef
070 589 31 43
christian.jonsson@akademiskahus.se

Första steget taget mot framtidens campus i Luleå

Fredag, 24 november 2023

En avsiktsförklaring har nu signerats mellan Akademiska Hus och Luleå tekniska universitet.

En avsiktsförklaring har nu signerats mellan Akademiska Hus och Luleå tekniska universitet för en gemensam satsning gällande nya lokaler på campus. Det här är ett viktigt steg när det gäller planerna att bygga ett framtidens campus i Luleå som möter det ökade behovet av flexibla, moderna lokaler och avancerad teknisk labbverksamhet.

–  Vi är väldigt glada över att Akademiska Hus tillsammans med Luleå tekniska universitet har signerat en avsiktsförklaring för framtidens universitetsområde i Luleå. Vi ser det här som ett stort gemensamt steg mot ett hållbart och långsiktigt utformat campus, som möter både nuvarande och framtida behov och skapar utrymme för universitetets fortsatta utveckling, säger Caroline Arehult, vd på Akademiska Hus.

Avsiktsförklaringen innebär att Campus Luleå utvecklas för att möta universitetets behov av lokaler för utbildning och forskning. På tomterna där D-huset och F-huset finns idag kommer två nya universitetsbyggnader för laboratorier, kontor och undervisning att byggas. Där E-huset idag finns kommer en park eller liknande grönyta anläggas som också kan fungera som reservmark för Luleå tekniska universitets framtida behov.  

– Vi är oerhört glada från Luleå tekniska universitet att vi nu har en avsiktsförklaring med Akademiska Hus om framtidens Campus Luleå. Det här ger oss förutsättningar att modernisera universitetets lokaler och säkerställa att våra studiemiljöer, arbetsplatser och forskningsinfrastrukturer är ändamålsenliga och motsvarar de förväntningar som vi och det omgivande samhället har på oss nu och i framtiden. Våra medarbetares och studenters medverkan är avgörande för att vi ska lyckas med att skapa ett attraktivt och funktionellt framtidscampus i Luleå, säger rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn vid Luleå tekniska universitet.

Utgångspunkten för avsiktsförklaringen är att satsningarna på nybyggnationer ska stärka verksamheten och resultera i en modern och framtidssäkrad miljö för labbverksamhet, studier och kontor. Ambitionen är att omställningen av campus ska ge så lågt klimatavtryck som möjligt samtidigt som de nya husen får en gestaltning och utformning som möter nutidens krav och även ska hålla långt in i framtiden. För universitets nya byggnader gäller marknadshyra, vilket är förmånligt för Luleå tekniska universitet.

I det fortsatta arbetet, som ska vara klart senast andra kvartalet 2024, ingår bland annat att ta fram mål och visionsdokument, huvudplan och tidplan för campusomställningen. Omställningen av campus kommer att kräva ytterligare beslut hos såväl Luleå tekniska universitets och Akademiska Hus styrelser för att förverkligas.