Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Caroline Arehult
VD
070 553 80 26
caroline.arehult@akademiskahus.se

Nya ledamöter i Akademiska Hus styrelse

Fredag, 26 april 2024

Två nya ledamöter i Akademiska Hus styrelse.

Idag, fredagen den 26 april, hölls Akademiska Hus årsstämma. Johan Kuylenstierna och Kent Waltersson valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Utdelningen till ägaren fastställdes till 2 218 Mkr, vilket är i linje med ägarens mål.

På årsstämman fick Lena Erixon förnyat förtroende som ordförande för Akademiska Hus styrelse. Mariette Hilmersson, Mariell Juhlin, Erik Mattsson, Christer Nerlich och Håkan Stenström omvaldes som ledamöter.

Två nya ledamöter

På stämman valdes också två nya ledamöter in. Johan Kuylenstierna, född 1965, är generaldirektör för Formas. Han har tidigare bland annat arbetat som vd på Stockholm Environment Institute, projektdirektör vid Stockholm International Water Institute samt haft flera positioner inom FN. Johan har också lång erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag inom exempelvis Göteborgs universitet, Sveaskog och Världsnaturfonden.

Kent Waltersson, född 1967, är universitetsråd vid Linköpings universitet. Tidigare har han varit universitetsdirektör och centrumföreståndare vid Linköpings universitet samt haft ett flertal ledande roller inom statlig och kommunal verksamhet. Kent är även styrelseledamot vid Stockholms konstnärliga högskola och AB Stångåstaden samt ordförande för valnämnden i Linköpings kommun.

Beslut om utdelningen

Under stämman fastställdes utdelningen till 2 218 Mkr. Utdelningen baseras på de ekonomiska mål som staten har beslutat för Akademiska Hus. Enligt det ekonomiska målet för utdelning ska utdelningen uppgå till mellan 40 och 70 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. Årets utdelning uppgår till 70 procent av det justerade resultatet.