Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Erik Florman
Hållbarhetschef
072 205 03 96
erik.florman@akademiskahus.se

Akademiska Hus signerar uppgraderad färdplan för ett fossilfritt Sverige

Fredag, 23 februari 2024

Uppgraderad färdplan Fossilfritt Sverige.

Vi är en av parterna som har skrivit under bygg- och anläggningssektorns uppgraderade färdplan som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. I färdplanen uppmanas både regeringen och den egna branschen att öka tempot i klimatomställningen.

I veckan har den uppgraderad färdplanen lämnats in till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. I planen förtydligas hur bygg- och anläggningssektorn avser arbeta för att nå det nationella klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Färdplanen visar också vad som krävs av politiken för att understödja arbetet. Genom att samtliga medverkande aktörer dedicerar sig till konkreta åtaganden utifrån aktörens roll och rådighet, säkras att målen i färdplanen omsätts i handling.

I samband med lanseringen av den uppgraderade färdplanen har Fossilfritt Sverige, tillsammans med företrädare för bygg- och anläggningssektorn, skrivit en debattartikel i Di. I artikeln nämns bland annat Akademiska Hus arbete för att minska våra utsläpp med 85 procent till 2035 genom att bättre nyttja befintliga byggnader och lokalytor framför att bygga nytt.

- Den uppgraderade färdplanen ger branschen ett viktigt och tydligt fokus på att det är dags att höja tempot med att sänka utsläppen. Akademiska Hus klimatarbete nämns som en förebild, vilket ger oss än mer motivation att fortsätta på den inslagna vägen, säger Erik Florman, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

Om Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen 2015 inför FN:s klimatmöte i Paris och samlar aktörer i form av företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Akademiska Hus är en av aktörerna som har varit med sedan starten.