Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Peter Anderson
CFO (Chief Financial Officer)
070 690 65 75
peter.anderson@akademiskahus.se
Gusten Friberg
Koncernekonom
072 200 62 07
gusten.friberg@akademiskahus.se

Läs Akademiska Hus Års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Fredag, 15 mars 2024

AH_20102023_D4A9058.jpg

Under året gjordes viktiga framsteg i linje med vår strategi, främst genom att minska andelen nybyggnation och istället fokusera på att utveckla vårt befintliga bestånd. Vi har även etablerat fyra nya strategiska mål för att stärka vårt hållbara företagande.

Vi involverar våra kunder i hållbarhetsarbetet för att tillsammans skapa hållbara och attraktiva campus som står sig över tid. Under 2023 har vi kompletterat våra hållbarhetsdimensioner för att uppnå mer hållbara campus och en hållbar verksamhet. De fyra dimensionerna är ekologisk, social, ekonomisk och kulturell hållbarhet.  

Vi tar klimatansvar på riktigt och är transparanta hela vägen. I vår klimatbudget kan du följa vår väg mot klimatneutralitet år 2035. För att lyckas är samverkan med våra kunder centralt och vi jobbar aktivt med samverkansavtal med lärosäten runt om i landet.  

Stabilitet trots oroliga tider 

Svensk fastighetsmarknad navigerar genom utmanande tider med högre räntor, ekonomisk nedgång, energikris och global osäkerhet. Detta märks även för Akademiska Hus, som redovisar negativa värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 3,5 miljarder kronor.  

Akademiska Hus har en god finansiell stabilitet med en soliditet på 48 procent. Vår kreditrating på AA från S&P Global Ratings har bibehållits sedan 1996 och speglar det statliga ägandet och verksamhetens stabila kassaflöden. Denna finansiellt starka ställning gör fortsatt att vi kan göra investeringar och satsa på underhåll för att framtidssäkra och utveckla campusmiljöerna runt om i landet. 

Läs mer och ladda ned årsredovisningen i sin helhet här: