Till navigation Till innehåll (s)

Academic Living - våra student- och forskarbostäder

Academic Living är Akademiska Hus koncept för innovativa studentbostäder på campus. Vi vet att livet påverkar lärandet och att hur man mår påverkar hur man presterar. Om man trivs socialt blir studielivet enklare. Därför bygger vi student- och forskarbostäder som en del av våra campus med närhet till caféer, bibliotek, labbsalar och sport.

Där lärande möter livet

Vi bygger in gemenskap i våra bostäder med hjälp av delade kök och sociala ytor. Vi suddar ut gränserna mellan utbildningsmiljöerna och hemmet med smarta funktionslösningar och innovativa boendeformer. Genom att låta lärande möta livet skapar vi förutsättningar som gör att både människor och miljöer håller för framtiden. 2014 breddades Akademiska Hus uppdrag från staten och inkluderar sedan dess även byggande och ägande av studentbostäder.

Student- och forskarbostäder är en förutsättning för lärosätenas utveckling

Det finns många goda anledningar till att bygga fler bostäder för studenter och forskare i Sverige. De mest uppenbara är givetvis att de inte ska behöva välja bort utbildningar eller tjänster på grund av bostadsbrist. Dessutom bidrar bostäder till mer levande campusområden och stärker lärosätens betydelse för orters utveckling samt Sveriges utveckling som kunskapsnation. För oss är bostäder för studenter och forskare en viktig pusselbit för att få ihop helheten.

Studentboende_genre600x400jpg.jpg

Vi tror att studentbostaden som koncept kan utvecklas ännu mer

I centrumbildningar skapas nya idéer

Akademiska Hus är medlemmar i de två centrumbildningarna KTH Live-In Lab och HSB Living Lab. I dessa två projekt testas och utvärderas nya sätt att bo på genom forskning. Vi förebreder nu även i Lund för en testbäddsverksamhet, Lund University Living Lab, tillsammans med Lunds universitet.


Framtidens delade boende: vår rapport om hur man utvecklar coliving

Akademiska Hus har tillsammans med HSB Living Lab, KTH Live-In Lab och en rad branschkollegor tagit fram studien “Framtidens delade boende: En rapport om hållbarhet i livsstil och bostad”. Ett flertal boendeformer för studenter, forskare och unga vuxna runt om i Sverige har granskats ur olika perspektiv, däribland ekonomiska och organisatoriska förutsättningar, bostadens byggnadsutformning och de boendes livsstil för att undersöka hur det delade boendet kan utvecklar. Ta del av rapporten här.

 

Samverkan är en väg framåt

Vi tror att samverkan är en väg framåt för att lösa bostadsproblematiken. Vi vill dra nytta av flera aktörers kunskap, erfarenhet och verksamhet. I Stockholm, Uppsala och Göteborg har vi tillsammans med andra aktörer tagit ett krafttag och bildat samverkansgrupper för att skapa fler student- och forskarbostäder.