Student- och forskarbostäder

Akademiska Hus bedriver ett aktivt arbete för att möjliggöra bostadsbyggande på eller i anslutning till våra campusområden. I våra campusplaner ingår alltid planering av student- och forskarbostäder, oavsett om förslaget är att bostäder ska läggas på vår mark, eller på någon annan fastighetsägares mark. Sedan slutet av 2014 har Akademiska Hus uppdrag från staten breddats och inkluderar även byggande och ägande av studentbostäder. 

Det finns många goda anledningar till att bygga fler bostäder för studenter och forskare i Sverige. De mest uppenbara är givetvis att de inte ska behöva välja bort utbildningar eller tjänster på grund av bostadsbrist. Dessutom bidrar bostäder till mer levande campusområden och stärker lärosätens betydelse för orters utveckling samt Sveriges utveckling som kunskapsnation. För oss är bostäder för studenter och forskare en viktig pusselbit för att få ihop helheten.

Samverkan för studentbostäder

Vi tror att samverkan är en väg framåt för att lösa bostadsproblematiken. Vi vill dra nytta av flera aktörers kunskap, erfarenhet och verksamhet. I både Stockholm och Göteborg har vi tillsammans med andra aktörer tagit ett krafttag och bildat samverkansgrupper för att skapa fler student- och forskarbostäder. Läs mer om dem här!