Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Styrbjörn Rudfelt
Fastighetschef
073 026 19 26
styrbjorn.rudfelt@akademiskahus.se
Henrik Brännfors
Teknisk förvaltare
070 629 13 61
henrik.brannfors@akademiskahus.se
Herman Karlsson
Fastighetsförvaltare
070 286 77 42
herman.karlsson@akademiskahus.se
Hanna Lindfors
Fastighetsförvaltare
072 141 25 18
hanna.lindfors@akademiskahus.se
Jonas Wallin
Avdelningschef
073 043 96 31
jonas.wallin@akademiskahus.se
Anna Linné
Fastighetsförvaltare
073 067 85 77
anna.linne@akademiskahus.se
Erik Östlin
Fastighetsförvaltare
070 563 75 20
erik.ostlin@akademiskahus.se

KTH Campus

Välkommen till startsidan för KTH Campus! Här hittar du information om vad som händer i området.

KTH Campus är ett campus i staden som börjar vid Valhallavägen och sträcker sig norrut i en båge, gränsande mot Nationalstadsparken. Många av byggnaderna håller en hög arkitektonisk klass och har sin givna plats i 1900-talets svenska arkitekturhistoria. Mot Valhallavägen vetter till exempel campus äldsta och fortfarande nyttjade byggnader i tegel ritade av arkitekt Erik Lallerstedt och lite längre in, vid Brinellvägen, ligger KTH-huset (tidigare Röda Korsets sjukhem) signerade Carl Westman.

Flera universitet och högskolor – KTH, Operahögskolan, DOCH och Försvarshögskolan – huserar på campus liksom olika institut och företag. Totalt arbetar, forskar och studerar ca 20 000 personer i området.

För den hungrige eller fikasugne finns flera restauranger och caféer att välja på. Den som vill studera i lugn och ro kan söka upp läsplatser i biblioteket KTHB. På campus finns goda möjligheter att sporta, till exempel i de stora grönområdena, i KTH-hallen eller i utegymmet som finns på campus.

Campus växer och utvecklas hela tiden, det nyaste tillskottet är studentbostäderna Draconis – under 2019 stod sex byggnader med plats för 430 studenter och forskare klara och blickar man bakåt är även Undervisningshuset (2017) och den prisbelönta Arkitekturskolan (2015) värda att nämnas.