English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

Kundservice

Nybyggnad · Tisdag 5 december, 2023

Akademiska Hus trippelnominerat i Årets Bygge 2024

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris som varje år delas ut av tidningen Byggindustrin. I år har Akademiska Hus blivit nominerat inte för ett, inte två utan för tre fantastiska byggprojekt i två olika kategorier.

Priset går till ett enskilt byggprojekt som slutförts under 2023 och projekten kan tävla inom sex olika kategorier. I år har Akademiska Hus bidragit med tävlande i kategorin samhällsfastigheter och i kategorin renovering. Årets Bygge premierar goda exempel på det bästa byggsektorn presterar. God samverkan och måluppfyllelse avseende kvalitet, tid och ekonomi, teknik och innovation, hållbarhet och arbetsmiljö är viktiga kriterier i bedömningen.

Inom kategorin Samhällsfastigheter:

Natrium

Natrium är en helt ny byggnad, som gör det möjligt för Göteborgs universitet att samla stora delar av sin verksamhet inom den naturvetenskapliga fakulteten på en och samma plats på Medicinareberget mitt i Göteborg. Projektet innefattar två huskroppar i sjuvåningsplan samt en mellanliggande del och innehåller avancerade labbmiljöer i kombination med undervisningslokaler och kontor. 

Forum Medicum

Forum Medicum uppfördes tillsammans med Lunds universitet och möjliggör ett sammanhållet medicinskt- och hälsovetenskapligt kunskapscentrum där verksamheterna vid dagens HSC (Health Science Center) och BMC (Biomedicinskt centrum) integreras. Huset innehåller stora och moderna lokaler för både studenter och forskare. Projektet innefattar även publika utrymmen i bottenplan och fem våningar för undervisning och kontor samt en mindre, indragen takvåning. Med café eller restaurang och entréer i olika riktningar har en välkomnande miljö skapats på vårt campus i Lund.

Inom kategorin Renovering:

Kemihuset

Kemihuset stod färdigt 1921 och har varsamt renoverats och omvandlats till en modern kunskapsmiljö för innovation, hållbarhet och samarbete. Ombyggnationen har skapat en mer kreativ och flexibel miljö för studenter, forskare och företag. När byggnaden gjordes om om skapades också ett helt nytt labb – 2MILab (the Molecules and Materials at Interfaces Laboratory) – där olika forskargrupper ska kunna mötas på ett mer flexibelt sätt.

Nu håller vi tummarna inför galan den 19 mars 2024 där vinnarna utses!