English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

Kundservice

Samverkan · Torsdag 25 januari, 2024

Ny avsiktsförklaring signerad med KTH

I förra veckan signerades en så kallad Memorandum of Understanding mellan Akademiska Hus och KTH. Syftet är att stärka vårt långsiktiga och strategiska samarbete inom utbildning, forskning och innovation för att gemensamt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Samverkan kommer att ske inom utvecklingsområden som är strategiskt viktiga för båda parter och som bidrar till såväl FN:s globala utvecklingsmål som till att nå Akademiska Hus och KTH:s klimatmål. Det kan gälla generella eller specifika utmaningar vid KTH Campus, men också involvera andra campusområden och fastigheter inom Akademiska Hus bestånd. Med ett långsiktigt samarbete skapas ömsesidig nytta genom att båda parter utvecklar och utbyter kunskap och tillämpning av hållbara lösningar och metoder.

- Det finns ett gemensamt intresse av att lyfta fram kunskapsmiljöernas betydelse for att stärka Sverige som kunskapsnation. Både vi och KTH är också positiva till ökat nyttjandet av befintliga lokaler och använda campus som testbäddar för att främja utbildning, forskning och innovation, säger Caroline Arehult, vd på Akademiska Hus.

- Nu fördjupar vi vårt samarbete med Akademiska Hus ytterligare och jag ser fram emot att vi tillsammans bygger kunskap som kommer göra stor nytta kring bland annat optimerad lokalanvändning, energieffektivisering och återbruk för att nämna några exempel, säger Anders Söderholm, rektor för KTH.

- Jag ser fram emot att vi tillsammans kan bidra till inspiration och innovativa lösningar på KTH campus men också för en mer hållbar samhällsbyggnadssektor, säger Tove Malmqvist Stigell, som är nybliven ordförande för det gemensamma samverkansforum som har bildats.